Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa


MINIONA -

Uniwersytet Szczeciński
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa jest organizowana w ramach projektu Strefa Nauki, realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Głównym celem Konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań przez studentów z całej Polski.

Uczestnikami czynnymi wydarzenia mogą być studenci prezentujący doniesienia naukowe o dowolnej tematyce w obszarach:

1. nauk o ekonomii, finansach i rachunkowości (3.12.21 r.),

2. nauk humanistycznych i teologicznych (3.12.21 r.),

3. nauk społecznych (3.12.21 r.),

4. nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu (3.12.21 r.),

5. nauk o prawie i administracji (4.12.21 r.),

6. nauk ścisłych i przyrodniczych (4.12.21 r.).

W zależności od liczby zgłoszeń szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony po zakończeniu zapisów, które trwają do 29 listopada 2021 r. 

Terminy poszczególnych obszarów mogą ulec zmianie.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Uniwersytecie Szczecińskim.

Warunkiem czynnego uczestnictwa w OMSKN jest przesyłanie abstraktów formularzu zgłoszeniowym.

Po konferencji zostanie opublikowana publikacja z wybranymi abstraktami wygłoszonymi podczas konferencji. 

W ramach Konferencji odbędzie się debata otwierająca 2 grudnia 2021 r., która będzie dostępna on-line. Tematem debaty będzie wdrażanie studentów w karierę badawczą. 

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/DurnK5aVft8nbgww6

Link do regulaminu: https://tiny.pl/9cz1v


Źródło:  http://strefa.nauki.usz.edu.pl

Aktualizacja:  2021-11-20 10:43:42