PRACA JAKO POLE WALKI. PERSPEKTYWY DLA STRAJKU


MINIONA -

Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Praca jako pole walki. Perspektywy dla strajku"


Strajk jest jedną z najsilniejszych praktyk politycznych. A jednak w obecnych czasach, zwłaszcza w Polsce, nie stanowi istotnej części życia publicznego. Pomimo dających się zauważyć procesów reindustrializacji w Europie Wschodniej, nie obserwujemy wzrostu aktywności związkowej. Niewątpliwie taka koniunktura stanowi świadectwo postępującej alienacji społecznej, która nie sprzyja rozwojowi ambitnych i inspirujących do działania programów politycznych oraz teorii społecznych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca jako pole walki. Perspektywy dla strajku” ma stanowić próbę zdiagnozowania tych problemów i wyjścia im naprzeciw. Chcemy zmierzyć się z mitami, które utrzymują wagę samego pojęcia „strajku”, ale nie przekładają się na realne działania. W tym celu chcielibyśmy poddać namysłowi istniejące oraz historyczne ruchy pracownicze z ich dotychczasowymi sukcesami i problemami.

Próby dyskursywnego przejęcia „strajku” (Strajk Przedsiębiorców, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny) świadczą o tym, że kwestia rozumienia tego pojęcia staje się obecnie stawką walki ideologicznej. Należy zastanowić się zatem, czy ta zmiana znaczeniowa wyłącznie pasożytuje na tradycji oporu pracowniczego, czy być może wyraża chęć wyjścia poza spektakularną formę protestu. Związany z tym chaos pojęciowy pociąga za sobą chaos ideologiczny, który nie sprzyja strategii budowania koalicji pomiędzy zróżnicowanymi ruchami społecznymi. Przykładem takiego zjawiska może być ruch feministyczny, w ramach którego ścierają się różne, bardzo często niemożliwe do pogodzenia, światopoglądy, w różny sposób odnoszące się do problematyki klasowej. Aby przemyśleć możliwość poszerzenia feminizmu o praktyki niezwiązanych bezpośrednio z nim grup społecznych, wypada dokonać wyraźnych rozróżnień pojęciowych. W tym kontekście podczas konferencji chcemy skupić się przede wszystkim na tym, jakie miejsce w myśli feministycznej zajmuje tradycja oporu pracowniczego. Czy nurt ten może dzięki współczesnym myślicielkom wejść w dialog z dotychczasowym rozumieniem „strajku”, czy być może prezentuje odmienny wymiar tego pojęcia?

Najbardziej nagląca wydaje się dyskusja nad losami klasycznej odmowy pracy. Czy ostatni sukces ruchu pracowniczego w Trzemesznie zwiastuje możliwość popularyzacji strajku jako formy partycypacji politycznej? Aby ocenić szanse rozwoju ruchów pracowniczych, chcemy zbadać problematykę relacji pracy do kapitału, pracy do państwa oraz strajku jako takiego w stosunku do innych form protestu. Musimy odpowiedzieć na naglące pytania o współczesną koniunkturę polityczną oraz ideologiczną. Jakie formy oporu możemy dostrzec w rzeczywistości świata pracy? Gdzie powinniśmy ich szukać? Jakim językiem można je opisać?

Tak szerokie ujęcie wymaga namysłu interdyscyplinarnego, dlatego do uczestnictwa zapraszamy osoby zajmujące się filozofią, naukami społecznymi: prawem, ekonomią, socjologią, a także ludzi osobiście zaangażowanych w walki pracownicze.

Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do zgłaszania abstraktów wystąpień.

Zgłoszenia można wysyłać do 31 stycznia 2022 roku. Do końca lutego zostanie ogłoszona informacja o zakwalifikowaniu zgłoszeń oraz wstępny harmonogram konferencji.

Wystąpienie powinno trwać około 20 minut.

Komitet Naukowy:

Dr Natalia Juchniewicz
Dr hab. Michał Kozłowski
Dr Michał Pospiszyl
Dr hab. Halina Walentowicz

Komitet Organizacyjny:

Sonia Burdyna
Karolina Kulpa
Wojciech Łobodziński
Łukasz Ostrowski
Benedykt O’Connor


Źródło:  https://konferencjastrajk.wixsite.com/konferencjastrajk

Aktualizacja:  2022-01-09