Akademia Mowy Sądowej


MINIONA -

Online

Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w jedynej w skali całej Polski Akademii Mowy Sądowej.Celem szkolenia jest zapoznanie prawników z najskuteczniejszymi (i łatwymi do zastosowania) technikami przygotowywania i wygłaszania wystąpień perswazyjnych, wykorzystywanych w szeroko pojętym kontekście procesowym: w toku rozpraw i przesłuchań. Wyjątkowe w Akademii Mowy Sądowej jest połączenie umiejętności przemawiania i argumentacji prawniczej z ogólnymi technikami wystąpień publicznych służących przygotowaniu przykuwających uwagę i odnoszących zamierzony efekt wystąpień końcowych w procesie cywilnym bądź karnym.


 ?????????????????????Akademia rozpoczyna się w sobotę 29 stycznia o 10.00, zaś kończy w niedzielę 30 stycznia o 15.00. Weekendowy format szkolenia online na platformie Zoom umożliwia udział osobom pracującym na pełen etat w tygodniu.


 ???????????????????????????????? ?????????????????????Ponieważ Akademia prowadzona jest przez stricte praktycznie zorientowane ekspertki i adresuje konkretne potrzeby stawiane prawnikom procesowym.• Zrozumiesz, czym charakteryzują się wystąpienia perswazyjne
• Dowiesz się jak określać cel wystąpienia i potrzeby konkretnej widowni
• Zrozumiesz, w jaki sposób łączyć ze sobą różne rodzaje argumentów i wnioskowań
• Poznasz skuteczne struktury wystąpień perswazyjnych, zwiększające ich klarowność
• Zrozumiesz, co rzutuje na wiarygodność w wystąpieniach perswazyjnych


 ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????Akademia Mowy Sądowej obejmować będzie 6 bloków:
 Blok (I) - Cel wystąpienia (Sobota 10.00 - 11.30)1. Cel ogólny
2. Cel szczegółowy
3. Modele komunikacji
4. Definiowanie konkretnej widowni i identyfikacja jej potrzeb w kontekście sądowym
5. Sytuacja komunikacyjna (rozprawa, przesłuchanie) Blok (II) - Specyfika sądowych wystąpień perswazyjnych (Sobota 12.00 -13.30)1. Trójkąt retoryczny (logos-pathos-ethos) oraz perswazja centralna i peryferyjna
2. Prawnicze argumenty ad rem
3. Argumenty nierzeczowe Blok (III) - Struktura wystąpień perswazyjnych (Sobota 14.00 - 15.00)1. Kompozycja przemówienia sądowego
2. Efektywny wstęp i zapadające w pamięć zakończenie
3. Perswazyjne struktury rozwinięcia i możliwość wykorzystania ich w sądzie
4. Kolejność prezentowanych argumentów
5. Trójkąt autentyczności Blok (IV) - Sesja praktyczna (Niedziela 10.00 - 11.00)1. Zaprezentowanie przez uczestników szkolenia przemówienia końcowego
2. Informacja zwrotna dla uczestników Blok (V) - Umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnej (Niedziela 11.30 - 13.00)1. Tworzenie wypowiedzi ustnej od A do Z
2. Sposoby tworzenia stylów wypowiedzi
3. Ustne reagowanie językowe
4. Ćwiczenia: intonacja, tempo mówienia, regulacja wysokości, barwy i siły głosu. Blok (VI) - Mowa sądowa jako sztuka budowania wypowiedzi perswazyjnej (Niedziela 13.30 - 15.00)1. Strategia przygotowania mowy sądowej - poprawne frazowanie oraz ekspresja wypowiedzi
2. Budowanie argumentacji w formie ustnej
3. Podstawowe techniki prowadzenia sporów
4. Ćwiczenia: style komunikacji, komunikat słowny a spójność z postawą ciała, gestykulacją i mimiką twarzy.


????????????????????????????Ł????
Każdy uczestnik kursu otrzyma zestaw darmowych materiałów do samodzielnej nauki przemawiania publicznego, dostępnych również po zakończeniu kursu. Zostaną one udostępnione za pośrednictwem specjalnie przystosowanej platformy e-learningowej, do której uczestnicy będą mogli zalogować się za pomocą adresu e-mail. Na platformie dostępne będą zarówno praktyczne zadania do wykonania przez uczestników w toku kursu (zarówno indywidualnie, jak i w grupach), interaktywne tablice (jamboardy) oraz prezentacje przygotowane przez prowadzącą w programie Canva.


????????????????????????????????̨????????
 mgr Hanna Wiczanowska - prawniczka, kierownik naukowy grantu PRELUDIUM ze środków Narodowego Centrum Nauki. W okresie październik 2019-luty 2020 r. pracowała w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Faciliatators Federation w zakresie wystąpień publicznych, Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufały największe międzynarodowe przedsiębiorstwa, m.in.: Jeronimo Martins Polska S.A., GlaxoSmithKline, Jacobs S.A. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru sposobów przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej w zależności od charakteru i celu przemówienia.
 mgr Katarzyna Bruzzanese – trener głosu, aktorka, reżyser, pedagog i neofilolog ze specjalnością z zakresu logopedii. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy nad głosem z praktykującymi prawnikami, sędziami i wykładowcami. Specjalizuje się w doskonaleniu dykcji, ćwiczeniach impostacji głosu, pracy nad tekstem oraz budowaniu psychologii postaci na potrzeby konkretnej roli społecznej (prawnika występującego przed sądem).


 ????????????????????????????????????????Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies.Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Na życzenie do certyfikatu możemy dołączyć suplement z wykazem treści szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego. ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????Cena early-bird z rabatem (w razie rejestracji do 12 stycznia 2021) to tylko 399 PLN Cena regularna: 599 PLN
Prosimy rejestrować się na szkolenie przy użyciu krótkiego formularza:https://forms.gle/aumjsf6659DG8rd69
Link do e-płatności kartą:
https://buy.stripe.com/7sIdR7fOp2zx30k7sQ
To wszystko! Formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.Ostateczny termin zgłoszeń: 24 stycznia 2021 ?????????????????????????????Wszelkie pytania prosimy kierować do nas przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.cfasofficial.comDo zobaczenia online!


Źródło:  https://fb.me/e/1s6cRVpdU

Aktualizacja:  2021-11-25 10:09:08