I Ogólnopolska Konferencja LSI - "Interdyscyplinarne aspekty żywienia"


MINIONA -

Ms Teams - Szkoła Doktorska Uniwersytet Szczecińśki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne są inicjatywą cyklu konferencji organizowanych przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkania były z początku wewnętrznymi mini-konferencjami, jednak aktualnie przybierają one postać konferencji o charakterze ogólnokrajowym.

Spotkania mają ustalony wcześniej temat przewodni, który prezentowany jest przez prelegentów z różnych dyscyplin. Po wypowiedziach następuje omawianie przedmiotowego tematu w formie dyskusji.

Konferencja rozpoczyna się 20.01.2022 r. o godz. 17:00. Wystąpi maksymalnie 10 uczestników, każdy z nich będzie mieć 10 minut na wystąpienie. Następnie odbędzie się dyskusja nad prezentowanymi zagadnieniami, w którym udział będą mogli wziąć również uczestnicy bierni. Czas przewidziany na dyskusję: półtorej godziny. Zarówno udział czynny jak i bierny jest darmowy.

Liczba miejsc uczestnictwa czynnego ograniczona – nie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zgłoszeń.

Tematem przewodnim I Ogólnopolskiej Konferencji „LSI” są „Interdyscyplinarne Aspekty Żywienia”.

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy wysyłać na maila: iksdus@usz.edu.pl

Platforma konferencji: MS Teams.

Nabór trwa do 2 stycznia 2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko;
- afiliację;
- tytuł naukowy lub oznaczenia jego braku;
- dziedzinę i dyscyplinę nauki, którą zgłaszający reprezentuje;
- temat wystąpienia.

Wymogi abstraktu:
- czcionka: Times New Roman albo Arial;
- rozmiar czcionki: 12;
- interlinia: 1,5;
- maksymalna liczba znaków 4000;
- format: pdf.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego


Źródło:  https://fb.me/e/8TI30oju8

Aktualizacja:  2021-12-15