Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego, szkolenie online, webinarium


MINIONA -

Online

Exante Wydawnictwo Naukowe zaprasza do udziału w webinarium

„Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego”.

 

Termin e-szkolenia: 29–30.01.2022 r. (dzień pierwszy: godz. 14.00–18.00; dzień drugi: godz. 10.00–14.00).


Celem szkolenia jest omówienie i podsumowanie aktualnych uwarunkowań oraz rozwiązań organizacyjno-prawnych postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, z uwzględnieniem kryteriów oceny dorobku oraz osiągnięć habilitanta. Szczególna uwaga zostanie skupiona na przyczynach negatywnych ocen osiągnięć kandydata wykazanych w autoreferacie habilitacyjnym oraz analizie niesprzyjających sytuacji mogących zaistnieć na pozostałych etapach postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Wiedza pozyskana w trakcie spotkania, w tym wymiana doświadczeń, może ułatwić sprawne przejście procedury habilitacyjnej w jej aktualnym kształcie.

Adresaci: osoby aspirujące do stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 

Plan szkolenia

Sesja 1. Habilitacja w liczbach – rys statystyki.

Sesja 2. Uwarunkowania prawne stopnia naukowego doktora habilitowanego i rozprawy habilitacyjnej.

Sesja 3. Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Sesja 4. Finansowanie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Sesja. 5. Dorobek habilitanta, w tym ocena szans na pozytywną finalizację postępowania.

Sesja 6. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym. Ocena dorobku habilitanta – kryteria i struktura (przyczyny ocen negatywnych/uwarunkowania ocen pozytywnych).

Sesja 7. Autoreferat habilitacyjny.

Sesja 8. Kolokwium habilitacyjne.

Sesja 9. Zakończenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

Szczegóły i rejestracja na: https://exante.com.pl/szkolenia-dla-habilitantow/

 

Jeżeli nie masz czasu na udział w szkoleniu we wskazanym terminie, zapraszamy do zakupu nagrania ostatniego zrealizowanego webinarium.


Źródło:  https://exante.com.pl/szkolenia-dla-habilitantow/

Aktualizacja:  2021-12-25 22:50:02