Człowiek w sytuacji granicznej / ONLINE + publikacja


MINIONA -

Online

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w sytuacji granicznej", organizowanej przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja skierowana jest zarówno do studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych.

Chcemy, by tematyka prezentowanych wystąpień związana była z następującymi dyscyplinami naukowymi:
- językoznawstwo;
- literaturoznawstwo;
- nauki o kulturze i religii;
- nauki prawne oraz o bezpieczeństwie.

Jesteśmy także otwarci na inne propozycje, podejmujące problem badawczy, określony w tytule konferencji.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 16 stycznia 2022 r. - https://forms.office.com/r/X9QbJjPFAU 

Po wypełnienu formularza zgłoszeniowego prosimy także o kontakt mailowy na wskazany poniżej adres, celem sprawdzenia, czy zgłoszenie dotarło.

Język konferencji: polski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, angielski. Czas wystąpienia każdego z prelegentów to maksymalnie 15 minut.

Udział w konferencji jest darmowy.

W przypadku chęci złożenia tekstu do monografii, która ukaże się po wydarzeniu, opłata wynosi wynosi 100 zł. Publikacja wydana zostanie w wydawnictwie z listy ministerialnej. Udział w konferencji nie jest wymagany do złożenia tekstu do druku. Numer konta przesłany zostanie w późniejszym terminie.

Artykuły należy nadesłać do 25 lutego 2022 r.

Wydanie publikacji planowane jest na czerwiec bieżacego roku, w przypadku zebrania odpowiedniej liczby tekstów do wskazanego wyżej terminu. Autor może zgłosić więcej niż jeden tekst.

Wszystkie pytania dotyczące konferencji prosimy przesyłać na adres e-mail: samorzad.wf@mail.umcs.pl


Aktualizacja:  2022-01-07