Akademia Zaawansowanej Psychologii Sądowej


MINIONA -

Online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w Akademii Zaawansowanej Psychologii Sądowej!
Jako uczestnik Akademii poznasz standardy metodologiczne diagnozy psychologicznej warunkujące wydawanie poprawnych formalnie i merytorycznie opinii sądowo-psychologicznych oraz nauczysz się rozwiązywać praktyczne problemy związane z opiniowaniem w wybranych kategoriach spraw karnych i cywilnych.
Pierwsza część Akademii obejmuje syntetyczny wykład problemów dotyczących diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Druga część ma charakter warsztatowy i obejmuje analizę przypadków (case studies), w których zasięga się dowodu z opinii psychologicznej. Będzie ona realizowana przez biegłą psycholog opiniującą na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.


 ?????????????????????Akademia odbędzie się weekend 22-24 kwietnia 2022 roku.Internetowy format Akademii prowadzonej za pośrednictwem platformy Zoom sprawia, że jest ona idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących na pełen etat w tygodniu.


 ???????????????????????????????? ?????????????????????➤ Przedstawione zostaną standardy metodologiczne diagnozy psychologicznej warunkujące wydawanie poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym opinii sądowo-psychologicznych.➤ Omówione zostaną wybrane konstrukty psychologiczne (osobowość, motywacja oraz inteligencja) stanowiące kluczowe elementy diagnozy psychologicznej.➤ Przeanalizowane zostaną przykładowe opinie sądowo-psychologiczne w wybranych kategoriach spraw karnych, cywilnych i opiekuńczych.➤ Omówiona zostanie problematyka tzw. profilowania – czyli typowania sylwetki nieznanego sprawcy przestępstwa.


 ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????Piątek (18.00-21.15)(1)Psychologia sądowa – kwestie terminologiczne i aktualne problemy. Zadania dla psychologów w postępowaniu karnym i cywilnym. Kryteria oceny z opinii psychologicznej.
(2)Diagnoza psychologiczna – standardy metodologiczne. Specyfika diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Relacja organ procesowy – biegli: problemy praktyczne.Sobota (10.00-15.30)(3)Osobowość i motywacja – podstawowe konstrukty psychologiczne w diagnozie sądowo-psychologicznej.
(4)Inteligencja jako przedmiot diagnozy psychologicznej. Funkcje poznawcze w diagnozie sądowo-psychologicznej
(5)Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach karnych – case studyNiedziela (10.00-15.30)(6)Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – case study
(7)Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach cywilnych – case study
(8)Profilowanie sylwetki psychologicznej nieznanego sprawcy – case study


????????????????????????????Ł???? ???????? ???????????????????? ????Ł????????????????????Każdy uczestnik szkolenia otrzyma obszerny zestaw materiałów do samodzielnej nauki psychologii sądowej także po zakończeniu Akademii.


????????????????????????????????̨???????? Ewa Habzda-Siwek – doktor nauk prawnych, psycholog i kryminolog. Ukończyła aplikację sędziowską. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspertka z zakresu zagadnień z pogranicza psychologii i prawa, psychologii sądowej, sprawców przestępstw oraz tematyki nieletnich i przestępczości z użyciem przemocy. Autorka monografii pt. „Diagnoza stanu psychicznego sprawy a rozstrzygnięcia w procesie karnym” oraz współredaktorka naukowa książki pt. „Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką”. Karolina Dukała – doktor psychologii, psycholog sądowy. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Wykonawczyni licznych międzynarodowych grantów i ekspertka z zakresu psychologii zeznań świadków, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skuteczności przesłuchań i metod wykrywania kłamstwa. Ewa Wach – magister, biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i biegły sądowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach karnych i cywilnych. Specjalizuje się w praktycznej problematyce świadków, sprawców, i profilowania. Występowała na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym w 11 konferencjach prestiżowego EAPL (Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa).


 ???????????? ?????????????????Akademia jest szkoleniem nastawionym na stricte zawodowe umiejętności niezbędne praktykującym prawnikom (adwokatom i radcom prawnym) oraz osobom zatrudnionym w wymiarze sprawiedliwości.Przed przystąpieniem do Zaawansowanej Akademii zachęcamy odbyć Akademię “podstawową” (nie jest to jednak obowiązkowe):https://fb.me/e/STsAhSyn


 ????????????????????????????????????????Wszystkie nasze szkolenia, w tym Akademia, są oficjalnie certyfikowane.Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.Certyfikat zawiera nazwisko prowadzących szkolenie oraz ilość odbytych godzin szkoleniowych (16) i może zostać użyty w celu realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.


 ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????Cena (w razie rejestracji przed 28 marca): 499 PLNCena (w razie rejestracji po 28 marca): 699 PLN


 ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????Prosimy rejestrować się na szkolenie przy użyciu krótkiego formularza:
https://forms.gle/aQ8upENwmtAkbhMYA
Link do e-płatności kartą:
https://buy.stripe.com/6oE28pcCddebeJ25m0
To wszystko! Po dokonaniu zgłoszenia, formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.Ostateczny termin zgłoszeń: 18 kwietnia.


 ?????????????????????????????Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki Szkolenia, pani Margarity Haluschenko na adres haluschenko@cfasofficial.com.Do zobaczenia online!


Źródło:  https://fb.me/e/18lPK3BM7

Aktualizacja:  2022-01-03 16:10:11