Warsztaty WeLASER – Zrównoważone zwalczanie chwastów w rolnictwie za pomocą autonomicznych narzędzi wykorzystujących laser


MINIONA -

Internet, warsztaty on-line
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Opracowanie inteligentnego systemu odchwaszczania wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz techniki koordynujące działanie systemu wykrywania chwastów, lasera i autonomicznego pojazdu to główny cel projektu WeLASER. Nad technologią, która ma przyczynić się do ograniczenia ilości stosowanych w rolnictwie herbicydów pracuje zespół naukowców z Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Niderlandów, Polski i Włoch.

Rolników, doradców agrotechnicznych, brokerów innowacji rolniczych, przedstawicieli stowarzyszeń rolniczych i biznesu oraz naukowców zapraszamy 3 lutego 2022 na Wywiady Grupowe organizowane w formule (on-line). Podczas warsztatu odbędzie się dyskusja w grupie fokusowej oraz analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Celem jest uzyskanie, na bazie Państwa wiedzy i doświadczenia, informacji na temat możliwości oraz barier związanych z wdrażaniem technik rolnictwa precyzyjnego w zwalczaniu chwastów.

Liczymy, że wyniki badania przyczynią się do udoskonalenia projektowania i opracowania modeli biznesowych rolnictwa precyzyjnego w zwalczaniu chwastów oraz dostarczą zaleceń dotyczących polityki europejskiej w tym zakresie.

W projekcie WeLASER oprócz Polski badanie w formule wywiadu grupowego zostanie przeprowadzone w Belgii/Holandii i Hiszpanii.


Źródło:  https://ietu.pl/welaser-zapraszamy-na-warsztaty-wywiady-grupowe/

Aktualizacja:  2022-01-05 13:44:06