Neuro-Logiczni: I Ogólnopolska Konferencja Neurologiczno-Psychiatryczna


MINIONA -

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

“Neuro-Logiczni” jest organizowaną po raz pierwszy konferencją naukową o tematyce neurologicznej, neurochirurgicznej i psychiatrycznej dla studentów kierunków medycznych, młodych lekarzy i doktorantów. Do tematów przewodnich konferencji należeć będą współczesne wyzwania związane z COVID-19 w dziedzinie neurologii,  neurochirurgii oraz psychiatrii, nowoczesne techniki diagnostyczne i zabiegowe oraz diagnostyka chorób rzadkich u dzieci i dorosłych. Ponadto, w ramach konferencji odbędą się warsztaty, w tym symulacja pacjenta z udarem niedokrwiennym na nowoczesnych fantomach w lubelskim Centrum Symulacji Medycznej. Dodatkowo, wydarzeniu towarzyszyć będzie seria webinariów o tematyce neurologicznej, które transmitowane będą przez platformę Facebook. To wydarzenie o profilu edukacyjno-naukowym pozwala studentom postawić pierwsze kroki w środowisku naukowym, zaś młodym lekarzom i doktorantom zdobyć doświadczenie niezbędne w budowaniu dorobku naukowego.

Serdecznie zapraszamy!

Facebook: https://www.facebook.com/Neuro-Logiczni-I-Og%C3%B3lnopolska-Konferencja-Neurologiczno-Psychiatryczna-102871715609175

Instagram: https://www.instagram.com/neuro_logiczni/


Źródło:  https://www.facebook.com/Neuro-Logiczni-I-Og%C3%B3lnopolska-Konferencja-Neurologiczno-Psychiatryczna-102871715609175

Aktualizacja:  2022-01-08 13:40:37