Ogólnopolska konferencja naukowa online "Antagonizmy"


MINIONA -

Online

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. – choć nie tylko nad takimi problemami, jak:

- zjawisko antagonizowania;

- przeciwieństwa i pary; 

- przyjaciele i wrogowie - konteksty prywatne, historyczne, kulturowe, społeczne; 

- bohaterowie i oprawcy; 

- wojna i pokój, 

- superbohaterowie i superzłoczyńcy, 

- życie i śmierć, 

- miłość i nienawiść, 

- prawda i fałsz, 

- zdrowie i choroby, 

- miasto i wieś, 

- przeszłość i przyszłość, 

- kultura i natura, 

- pierwowzór literacki i ekranizacje, 

- starość i młodość, 

- zbrodnia i praworządność, 

- chaos i porządek, 

- mistrz i uczeń;

- media i media społecznościowe a problem antagonizmu

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ant.ekonferencja@gmail.com mija 21 stycznia 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”(w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://ttps://antagkonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-01-11 14:37:32