Ogólnopolska konferencja naukowa online "Miłość. Interpretacje, paradygmaty, konteksty"


MINIONA -

Online

Miłość leży u genezy wielu historycznych wydarzeń, politycznych decyzji i ludowych przesądów. Stanowi także nieprzemijającą inspirację dla artystów, pisarzy etc., o czym świadczy nieprzebrana liczba dzieł sztuk wizualnych czy literackich. Jest także obiektem rozważań naukowców, co potwierdza stale zwiększająca się liczba opracowań dotyczących tej emocji. Nie mniej istotnym bodźcem do tworzenia i destrukcji były pasja i pożądanie. Historie burzliwych romansów, losy słynnych kurtyzan i opowieści o aranżowanych małżeństwach mają w sobie moc przyciągającą kolejne pokolenia odbiorów. Miłość ma zresztą wiele odmian. Właśnie dlatego organizatorzy konferencji proponują refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

·         miłość w sztuce, literaturze, kulturze wizualnej;

·         erotyczny wymiar miłości;

·         miłość, pasja i pożądanie w religiach i mitologiach;

·         filozoficzne aspekty miłości;

·         medialne aspekty miłości i pożądania (media, social media, życie miłosne celebrytów, polityków etc.);

·         miłość i cielesność;

·         miłość i pożądanie w perspektywie społecznej, historycznej, obyczajowej;

·         jednostkowe aspekty miłości i pożądania;

·         słynne romanse i skandale (historia i fikcja);

·         prostytucja - perspektywa historyczna, obyczajowa, prawna etc., biografie kurtyzan;

·         psychologiczne aspekty miłości;

·         miłość a instytucjonalizacja (rodzina, związki partnerskie etc.);

·         władza a miłość, pasja, pożądanie.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mil.ekonferencja@gmail.com mija 6 lutego 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”(w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://miloscekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-02-11