Ogólnopolska konferencja naukowa online "Czas – kultura, dyskurs, doświadczenie"


MINIONA -

Online

W kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę­conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniachCzasowość współczesna jest migotliwa znaczeniowo i dotyka każdej sfery eg­zystencji: od wyobrażeń artystycznych (podróże w czasie) przez codzienność prokrastynacji aż po teorie naukowe z mostem Einsteina-Rosena na czele. A że czas jest bez wątpienia cenny także jako temat, organizatorzy konferencji Czas i to, co inne zapraszają do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

        Czas w literaturze, narracjach filmowych, sztuce, kulturze;

        Czas w filozofii;

        Czas w języku i językoznawstwie;

        Czas i paremia;

        Czas historyczny;

        Czas w światach alternatywnych;

        Czas jako wartość;

        Czas a obyczajowość i codzienność;

        Czas a doświadczenie jednostki;

        psychologia;

        czas a pandemia;

        Przemijanie, koncepcje końca i wieczności;

        czas i przestrzeń

        czas w przekazach historycznych

        Uchronie i bezczasy, podróże w czasie

        Kategoria happy endu;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres czas.ekonferencja@gmail.com mija 20 lutego 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”(w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

 


Źródło:  http:// https://czasekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-01-11 14:46:32