BLIŻEJ PRZEMYSŁU 4.0 JAK ZROBIĆ KOLEJNY KROK?


MINIONA -

Online (Microsoft Teams)

BPC GROUP POLAND zaprasza Państwa na Roadshow online:

Bliżej Przemysłu 4.0 Jak zrobić kolejny krok?

Rozmawiając z polskimi managerami firm produkcyjnych, często słyszymy o problemach z jakimi się borykają w swojej pracy. Najczęściej dotyczą one konieczności szybkiej modyfikacji planu produkcji w sytuacji częstych zmian zamówień, awarii maszyny, problemów z dostępnością surowców.  Ważnym problemem jest także konieczność wyeliminowania przestojów, mikroprzestojów oraz awarii, aby podnieść efektywność maszyn, współczynnik OEE. Dodatkowo istotny jest przepływ informacji pomiędzy produkcją a utrzymaniem ruchu.

Na spotkaniu przedstawimy nowoczesne rozwiązania, które odpowiadają na bolączki przedsiębiorstw i wspierają je w rozwoju w myśl koncepcji Przemysłu 4.0. Przedstawimy trendy i nowe funkcjonalności w systemach IT dla branży produkcyjnej. Porozmawiamy także o tym jak przygotować przedsiębiorstwo do cyfrowej transformacji, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru i analiz rozwiązań informatycznych.

Na spotkaniu przedstawimy wybrane rozwiązania klasy ERP, APS, MES, które wspierają procesy zarządzania. Odpowiemy na szereg pytań związanych z doborem systemów i ich możliwościami funkcjonalnymi.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

  • Zarządzanie produkcją seryjną i na indywidualne zamówienia z wykorzystaniem systemu ERP
  • Jak zwiększyć potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa?
  • APS - Planowanie produkcji z wykorzystaniem różnych zasobów (maszyny, pracownicy, surowce). Możliwość szybkiej reakcji na zmiany planu produkcji;
  • MES – Monitorowanie pracy i przestojów maszyn w czasie rzeczywistym, obliczanie współczynników OEE;
  • Cyfrowa Transformacja – jak zwiększyć wydajność produkcji?

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: https://bpc-guide.pl/spotkanie/?bpc=roadshow-online-26-01-22


Źródło:  https://bpc-guide.pl/spotkanie/?bpc=roadshow-online-26-01-22

Aktualizacja:  2022-01-14 13:34:28