Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Równowaga, zrównoważenie, stateczność"


MINIONA -

online - Discord
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Równowaga, zrównoważenie, stateczność", która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 25 lutego 2022 r. (od godziny 17:00)

W ramach namysłu nad tematami konferencji proponujemy np. takie tematy jak:

- równowaga, zrównoważenie, stateczność w literaturze, filmie

- równowaga, zrównoważenie, stateczność w organizacji i zarządzaniu

- równowaga, zrównoważenie, stateczność w sztukach pięknych

- równowaga, zrównoważenie, stateczność w filozofii

- równowaga, zrównoważenie, stateczność w pedagogice, psychologii

- równowaga, zrównoważenie, stateczność w ekonomii

- równowaga, zrównoważenie, stateczność w prawie


Koszt udziału czynnego w konferencji: 120 zł

zgłoszenia udziału czynnego: cuetiz.sekretariat@gmail.com

Abstrakt należy wysłać na adres e-mail wskazany w opisie konferencji w terminie nieprzekraczalnym do dnia 21 lutego 2022 r.

Z wyrazami szacunku,

Organizator konferencji
Patryk Daniel Garkowski


Źródło:  https://cuetiz.blogspot.com/

Aktualizacja:  2022-01-23