II Ogólnopolska Konferencja LSI - "Interdyscyplinarne ujęcie niepełnosprawności"


MINIONA -

Internet

Planowany termin wydarzenia: 24 lutego 2022 r., godz. 17:00. Forma online.

Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne są inicjatywą cyklu konferencji organizowanych przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkania mają ustalony wcześniej temat przewodni, który prezentowany jest przez prelegentów z różnych dyscyplin. Po wypowiedziach następuje omawianie przedmiotowego tematu w formie dyskusji.

 Konferencja rozpoczyna się o godz. 17:00. Wystąpi maksymalnie 10 prelekcji, każdy z uczestników czynnych będzie mieć 10 minut na wystąpienie. Następnie odbędzie się dyskusja nad prezentowanymi zagadnieniami, w którym udział będą mogli wziąć również uczestnicy bierni. Czas przewidziany na dyskusję: półtorej godziny. Zarówno udział czynny jak i bierny jest darmowy. Liczba miejsc uczestnictwa czynnego ograniczona – nie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zgłoszeń.

 Tematem przewodnim II Ogólnopolskiej Konferencji „LSI” jest „Interdyscyplinarne ujęcie niepełnosprawności”.

Zapraszamy do zapisów na uczestnictwo czynne konferencji: 

https://forms.gle/ckjAwYLLJSSpXNoJ7

 oraz na uczestnictwo bierne:

https://forms.office.com/r/TskEDEnUZG

 W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: iksdus@usz.edu.pl

Platforma konferencji: MS Teams.

Nabór zgłoszeń trwa do 13 lutego 2022 r., godz. 23:59.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego


Źródło:  https://www.facebook.com/Interdyscyplinarne-Ko%C5%82o-Szko%C5%82y-Doktorskiej-Uniwersytetu-Szczeci%C5%84skiego-103091365390251

Aktualizacja:  2022-01-28