IEEE 12th International Conference "Nanomaterials: Applications & Properties"


MINIONA -

Galaxy Hotel
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Komitet organizacyjny konferencji IEEE 12th International Conference "Nanomaterials: Applications & Properties" ma zaszczyt zaprosić na konferencję, która odbędzie się w Krakowie od 11 do 16 września 2022.

 

Konferencja IEEE NAP jest organizowana cyklicznie od 2011 roku i aktualnie stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych na świecie, dotyczących nanomateriałów. W tym roku zdecydowano się na przeniesienie konferencji do Polski i włączenie w jej organizację Politechniki Śląskiej. Organizatorzy ze strony Politechniki Śląskiej zaproponowali jako miejsce konferencji Kraków.

 

Naszym celem jest zgromadzenie szerokiej, międzynarodowej społeczności naukowców, inżynierów i pedagogów, którzy są już zaangażowani w definiowanie przyszłości, w której zrozumienie i kontrolowanie materii w nanoskali ostatecznie doprowadzi do rewolucyjnych postępów technologicznych i przemysłowych. Nasi uczestnicy to czołowi, międzynarodowi eksperci z przemysłu i nauki – chemicy, fizycy, materiałoznawcy, inżynierowie i przedsiębiorcy. Nic więc dziwnego, że konferencje NAP tradycyjnie przyciągają wielu naukowców z kraju i zagranicy, doktorantów, studentów i osoby rozpoczynające karierę zawodową. Podobnie jak w przypadku poprzednich Konferencji NAP, manuskrypty poprzedzające konferencję (4+ wydrukowane strony) będą recenzowane przez niezależnych recenzentów i oceniane przez Komitet Organizacyjny. Artykuły o dobrej jakości technicznej zawierające ekscytujące i nowatorskie (niepublikowane) wyniki dotyczące jednego lub więcej tematów Konferencji będą rekomendowane do publikacji w bibliotece IEEE Digital Xplorer, indeksowanej przez Scopus (ostateczną decyzję podejmie IEEE).

 

Tematyka konferencji:

1. Synteza nanomateriałów i nanoprodukcja

2. Wielofunkcyjne cienkie warstwy i powłoki

3. Elektrochemia

4. Nanomateriały węglowe (grafen, nanorurki, itp.)

5. Techniki określania właściwości nanomateriałów

6. Elektronika, fotonika i materiały kwantowe

7. Magnetyzm i materiały magnetyczne

8. Sensory i nanourządzenia

9. Nanotechnologia dla energii, wody i zastosowań środowiskowych

10. Nanomedycyna i bionanotechnologia

11. Teoria i modelowanie






Źródło:  https://ieeenap.org

Aktualizacja:  2022-01-25 22:31:57