Webinarium - Let’s talk about ETV as a tool for accelerating innovations for sustainable industrial processes


MINIONA -

Katowice

Konsorcjum Projektu LIFEproETV zaprasza na webinarium pt. Let’s talk about ETV as a tool for accelerating innovations for sustainable industrial processes, poświęcone możliwościom wykorzystania systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Verification -ETV) jako narzędzia wspierającego polityki na rzecz integracji nowych technologii środowiskowych niezbędnych dla zrównoważonej transformacji procesów przemysłowych zgodnie z celami trwającego przeglądu Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych oraz wdrażania  Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby.

ETV jest dobrowolnym systemem środowiskowym wdrażanym przez Komisję Europejską w ramach Programu Europejskiego, zapewnia wszystkim: dostawcom i nabywców technologii, organom regulacyjnym, decydentom, inwestorom, podmiotom finansującym, spójne podejście do uwiarygodnienia efektu działania innowacyjnych technologii środowiskowych w sposób bezstronny i niezależny by jasno wykazać jakie niosą one korzyści.

Celem najbliższego spotkania będzie:

- Podniesienie świadomości wśród decydentów krajowych na temat ETV jako narzędzia wsparcia innowacji, które są kluczowe w procesie zrównoważonej transformacji przemysłu .

- Omówienie z decydentami i przedstawicielami przemysłu, sposobów i możliwości wpisania ETV w proces ustalania BAT i nowych technik w kontekście wdrażania na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym Dyrektywy o emisjach przemysłowych, biorąc pod uwagę potencjał ETV w zakresie:

- Omówienie konkretnych możliwości oraz ścieżki umożliwiających uznanie technologii zweryfikowanych przez ETV w konkluzjach BAT za najlepsze dostępne techniki lub nowe techniki.

- Omówienie implikacji dla Programu UE ETV wynikających z włączenia programu ETV jako narzędzia wsparcia dla polityk dotyczących IED i Zero Pollution Action Plan.

W gronie prelegentów są:
Blanca Chocarro - EIT Manufacturing
Irene Ylla - Itram - Christenys España
Martin Weiss – Komisja Europejska, DG Joint Research Centre
Alfredo López - Ricardo Energy and Environment
Joachim D'Eugenio – Komisja Europejska, DG Environment
dr Rovena Preka - ENEA Italy
Izabela Ratman-Kłosińska – Koordynator Projektu LIFEproETV , IETU
Moderatorem spotkania będzie Marcin Wiśniewski – ekspert w zakresie Dyrektywy o emisjach przemysłowych, przedstawiciel MKiŚ

Webinarium odbędzie się 3 lutego 2022 r. o godz. 9.00
Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.


Źródło:  https://ietu.pl/webinarium-projektu-lifeproetv-lets-talk-about-etv-as-a-tool-for-accelerating-innovations-for-sustainable-industrial-processes-3-02-2022/

Aktualizacja:  2022-01-26 12:14:21