II Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów US 2.0 "MKDUS 2.0" 22-24.06.2021


MINIONA -

Konferencja On-line (Uniwersytet Szczeciński)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Doktoranci! 

W tym roku odbędzie II Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego "MKDUS 2.0"! 

Serdecznie zachęcamy wszystkich doktorantów, którzy odbywają kształcenie zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczelniach wyższych, do przedstawienia na konferencji swoich dokonań naukowych.

Otrzymywaliśmy już bardzo dużo zapytań, więc oto potwierdzamy i uspokajamy - tak, prace nad konferencją już trwają!

MKDUS 2.0 odbędzie się za pośrednictwem Internetu (platforma Microsoft Teams) w terminie 22-24.06.2021 r.  

Referaty mogą być wygłaszane w języku polskim i angielskim.Każdy doktorant, który wygłosi referat, otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Wszyscy doktoranci otrzymają możliwość opublikowania artykułu naukowego w monografii pokonferencyjnej w Wydawnictwie Fundacja Centrum Badań Socjologicznych znajdującym się na liście ministerialnej I POZIOM - 80 pkt - koszt publikacji wynosi 150 zł  

Aktywny udział w konferencji: koszt 50 złotych

Konferencja będzie składać się z trzech paneli: 

PANEL ZIELONY – 22.06.2021 (środa)
Dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o ziemi i środowisku, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne.
Dodatkowa dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne.
Czas wystąpienia - max. 10 min. 

PANEL CZERWONY – 23.06.2021 (czwartek)
Dyscypliny naukowe: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki teologiczne, pedagogika.
Temat przewodni panelu: „Kto Ty jesteś? Interdyscyplinarne ujęcie tożsamości”
Czas wystąpienia - max. 20 min. 

PANEL FIOLETOWY – 24.06.2021 (piątek)
Dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, psychologia.
Czas wystąpienia - max. 10 min.


Regulamin Konferencji: https://tiny.pl/9pv23 

Formularz zgłoszeniowy na konferencje PL: https://tiny.pl/9pzx5 

Formularz zgłoszeniowy na konferencje ANG: https://tiny.pl/9pzx6

Wymogi edytorskie i konstrukcja abstraktu: https://tiny.pl/9pv8h

Wzór abstraktu: https://tiny.pl/9pv8t

Aktualne informacje o konferencji: https://www.facebook.com/events/6979499068792020


Źródło:  https://www.facebook.com/events/6979499068792020

Aktualizacja:  2022-03-17