Ogólnopolska konferencja naukowa online „Seriale” (edycja 3)


MINIONA -

Online

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. Dlatego organizatorów Ogólnopols­kiej Konferencji Naukowej Seriale interesować będą m.in.:

·         zależności pomiędzy starymi a nowymi metodami dystrybuowania narracji seryjnych i treści serialowych;

·         konwencje serialowe (sitcom, procedural, serial obyczajowy, miniserial, opera mydlana);

·         seriale animowane;

·         seriale z różnych stron świata

·         gatunki serialowe i ich popularność wśród widzów;

·         zjawiska binge watching (binge viewing);

·         platformy streamingowe i ich rola w kształtowaniu współczesnego krajobrazu serialowego;

·         legalne i nielegalne formy dystrybucji seriali

·         wpływ środowiska fanowskiego na seriale i sposoby ich percepcji;

·         produkcje telewizyjne i ich pozycja we współczesnej kulturze;

·         kampanie promocyjne seriali;

·         produkcja seriali i decyzje castingowe;

·         rola seriali w życiu społecznym (serial jako platforma dla krytyki społecznej, politycznej, ekonomicznej, obyczajowej);

·         nagrody branżowe;

·         muzyka w serialach;

·         zjawiska franczyzy, crossoveru, uniwersów seryjnych i serialowych;

·         adaptacja, remediacja;

·         kontynuacja po latach, remake, reboot;

·         produkcje przełomowe i kultowe;

·         kontrowersje;

·         animacje;

·         seriale w czasach COVID.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres seriale.ekonferencja@gmail.com mija 14 maja 2022. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://serialeekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-03-07 14:54:05