"Naprawdę jaka jesteś...", czyli porozmawiajmy o popkulturze


MINIONA -

Online

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza studentów i doktorantów polskich szkół wyższych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Niderlandystyka Interdyscyplinarnie. Dziesiąta edycja konferencji nosi tytuł „ „Naprawdę jaka jesteś...", czyli porozmawiajmy o popkulturze" i odbędzie się 2 czerwca 2022 roku na platformie MS Teams.

Podczas tegorocznej edycji naszej konferencji chcemy podebatować o popkulturze. Zastanowić się wspólnie nad tym, czym właściwie jest? Jak się przejawia, czym się odznacza? Uniwersalny Słownik Języka Polskiego pod redakcją prof. Dubisza (2003) definiuje popkulturę jako typ kultury powszechnie dostępnej i lubianej przez masy - stąd też jej inne nazwy: kultura masowa czy kultura popularna. Dla wielu będzie to jednak przede wszystkim nic nieznacząca rozrywka czy zgoła degradacja sztuki o wyższych aspiracjach. Obecnie nikogo już raczej nie dziwi, iż dla odprężenia większość osób sięgnie chętniej po nową produkcję Marvela niż po powieść Dostojewskiego.

Początki popkultury sięgają zasadniczo już XIX wieku. Traktowano ją jako odpowiedź na potrzeby tworzącej się wówczas klasy społecznej – proletariatu i rozpatrywano w opozycji do kultury wysokiej. Burzliwy wiek XX przyspieszył jej naturalną ewolucję, a rozwój mediów masowych, postępująca amerykanizacja czy globalizacja świata sprawiły, że stała się poważną konkurencją dla kultury elitarnej. Ostatnio znaczącą rolę w przeobrażeniach popkultury i recepcji tego fenomenu zaczęły odgrywać tzw. nowe media i zjawisko konwergencji. Intensyfikacja procesu przenikania się kultury niskiej i wysokiej sprawia, że nierzadko nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, co jest „niskie/popularne”, a co „wysokie/elitarne”. Zarazem też coraz lepiej rozumiemy, w jaki sposób popkultura mogła i może być wykorzystywana jako narzędzie ideologiczne. Nierzadko więc stajemy i jesteśmy stawiani przed dylematem: „kultura popularna – bezpieczna przystań czy zabójstwo indywidualności”?

Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach trudno się poruszać w świecie bez minimalnej wiedzy o popkulturze. Ludzie podążają – niekiedy bezkrytycznie - za wyznaczonymi przez nią trendami i standardami. Przed degradacją i uniformizacją społeczeństwa pod wpływem kultury masowej ostrzegał choćby A. Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie. Po prawie stu latach okazuje się, że wiele z koncepcji przestawionych w jego książce, ma swoje odzwierciedlenie w otaczającej nas rzeczywistości. Czy zatem można dziś funkcjonować nie będąc obeznanym z popkulturą?

Licząc na inwencję prelegentów, podsuwamy – dla inspiracji – garść propozycji tematów wystąpień:

- klasyczne i nowe gatunki popkultury [np. SF, fantasy, horror, thriller, gra komputerowa…]

- popkultura a nowe media;

- oficjalne i nieoficjalne (oddolne) obiegi kultury popularnej, zjawisko fandomu;

- ekonomiczne aspekty popkultury, przemysł kulturowy kiedyś i współcześnie;

- poprawność polityczna a popkultura;

- kultura popularna w wiekach dawnych;

- i wiele, wiele innych…

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania propozycji swoich wystąpień.

Adres zgłoszeniowy: nederlands.studenten@gmail.com 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać temat oraz krótkie streszczenie planowanego wystąpienia (100-150 słów).

Przewidywany czas na prezentację referatu: 20 min.


Aktualizacja:  2022-03-16