Wokół faktu i fikcji w dydaktyce (nie tylko) polonistycznej


MINIONA -

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową z cyklu Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, która odbędzie się w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2022 roku w Warszawie.

Tym razem proponujemy namysł nad różnorodnymi tekstami niefikcjonalnymi. W ostatnich latach bowiem kategoria faktu – nie tylko w literaturze, ale i w innych środkach masowego przekazu – staje się jednym z najpopularniejszych zagadnień zarówno badawczych, jak i czytelniczych. Wydaje się jednak, że ta rzeczywistość literaturoznawcza i lekturowa nie ma w dostatecznym stopniu odbicia w szkolnej praktyce. W trakcie planowanej konferencji chcielibyśmy zastanowić się, jak można zmienić ten stan rzeczy, gdyż wydaje się, że w dzisiejszych czasach – wypełnionych niesprawdzonymi informacjami, fake newsami czy plotkami - rola, jaką mogą odegrać teksty niefikcjonalne w kształtowaniu nowoczesnego, odpowiedzialnego odbiorcy mediów, jest niebagatelna.

Czekamy na propozycje referatów, które z jednej strony są nowymi interpretacjami takich tekstów kultury (kategoryzowanych między innymi jako literatura faktu, literatura dokumentu osobistego, literatura świadectwa, biografia i autobiografia, a także tekstów medialnych reprezentujących wskazane kategorie), z drugiej – stanowią oryginalne rozwiązania dydaktyczne, ukazujące możliwość wykorzystania tekstów niefikcjonalnych na lekcjach (nie tylko) języka polskiego na wszystkich poziomach edukacji. Jesteśmy również otwarci na refleksje językoznawcze, medioznawcze, socjologiczne czy psychologiczne – dotyczące choćby nauczania krytycznego myślenia, rozpoznawania mechanizmów i zagrożeń zjawiska postprawdy i fake newsów czy procesów kształtowania medialnych obrazów świata.

Na zgłoszenia czekamy do 30.04.2022 r., link do formularza: https://forms.gle/QgXRc8xWiidLTwRE9

Z serdecznymi pozdrowieniami i nadzieją na spotkanie w Warszawie


Przewodniczący Konferencji

dr hab., prof. ucz., Magdalena Trysińska
dr Michał Friedrich


Źródło:  http://www.polon.uw.edu.pl/glowna

Aktualizacja:  2022-04-11