Media społecznościowe w życiu studenta


MINIONA -

Katowice

Grupa Projektowa Koła Naukowego Infologów pod opieką dr hab. Agnieszki Gołdy, prof. UŚ od października 2021 r. pracuje nad projektem pt. „Media społecznościowe w życiu studenta”.

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2022 r. Planowana forma wydarzenia (stacjonarna bądź online) zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Planowany zakres wystąpień to:
- media społecznościowe - ich dzieje, narzędzia, zastosowanie,
- działalność osób prywatnych, organizacji i instytucji w mediach społecznościowych,
- marketing w mediach społecznościowych,
- naukowe i edukacyjne funkcje mediów społecznościowych,
- młodzi ludzie w mediach społecznościowych,
- zjawiska etyczne i nieetyczne w mediach społecznościowych.


Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 maja na adres mailowy: kni.ibin@us.edu.pl. W wiadomości prosimy o podanie tytułu referatu wraz z krótkim abstraktem (do pół strony) oraz afiliację.

Jeśli spotkanie będzie miało formę wirtualną na platformie Microsoft Teams, Państwa imię i nazwisko oraz adresy mailowe będą widoczne dla pozostałych uczestników wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy.


Źródło:  http://www.kni.ibin.us.edu.pl/media-spolecznosciowe-w-zyciu-studenta/

Aktualizacja:  2022-04-25 21:31:15