II OKN Doktryny Polityczno-Prawne w ujęciu historycznym i współczesnym (Konferencja Hybrydowa) (Publikacja)


MINIONA -

(Konferencja Hybrydowa) Online Platforma Google Meet oraz WNS UPH Siedlce
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy Państwa na “II Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktryny Polityczno-Prawne w ujęciu historycznym i współczesnym”, która odbędzie się 15 czerwca 2022 roku, o godzinie 10:00, w formie hybrydowej:

- w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Sala Rady Wydziału) ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce;

-oraz na platformie Google Meet.

Organizatorzy Konferencji jako główny cel i misję postawili sobie promocję i rozwój dyskursu naukowego z zakresu szeroko pojętych doktryn polityczno-prawnych. Zapraszamy do zaprezentowania swoich referatów, wszystkich, którzy kochają tematy z powyższego zakresu zarówno w ujęciu ich historycznych aspektów, jak i dzisiejszego współczesnego punktu widzenia.

Strona internetowa Konferencji: https://fb.me/e/2v5JVVkOM

Terminy:

Termin Konferencji: 15 czerwca 2022 roku, godzina 10:00;

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 8 czerwca 2022 roku, do godziny 20:00;

Termin ogłoszenia listy przyjętych prelegentów do udziału w Konferencji:10 czerwca 2022 roku, godzina 12:00;

Link do rejestracji udziału czynnego i biernego w Konferencji:

https://forms.gle/LJg78C8kn8BtEb979

Istnieje możliwość zaprezentowania wystąpienie w współautorstwie, w tym wypadku należy napisać mail na adres sknppthemis@uph.edu.pl (Opłata Konferencyjna nie podlega podziałowi, każdy z współautorów wnosi oddzielną Opłatę Konferencyjną w pełnej wysokości)

Uczestnicy czynni naszej Konferencji, będą mieli także możliwość publikacji swoich referatów w monografii wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w formie ebook-a.

Planowany termin publikacji przypada na Wrzesień/Październik 2022

Uczestnik czynny, który chce opublikować swój referat w publikacji pokonferencyjnej musi przesłać swój referat w formacie doc lub pdf, na adres e-mail sknppthemis@uph.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2022 roku.

Przesłane referaty muszą spełniać wymogi redakcyjne i formalne Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

https://wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl/.../do-pobrania

Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania referatów przesłanych po terminie lub niespełniających wymogów redakcyjnych lub formalnych.

Koszty udziału w Konferencji:

Udział stacjonarny w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Sala Rady Wydziału) ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce:

- uczestnictwo czynne - 65 PLN (w cenę wliczony jest obiad, certyfikat udziału czynnego w formie fizycznej oraz publikacja pokonferencyjna);

- uczestnictwo bierne - 0 PLN (możliwość zakupu obiadu na własną rękę w budynku Wydziału)

Udział zdalny na platformie Google Meet:

- uczestnictwo czynne - 25 PLN (w cenę wliczona jest publikacja pokonferencyjna);

- uczestnictwo bierne - 0 PLN

Uczestnikom czynnym stacjonarnym przysługują certyfikaty udziału czynnego w formie fizycznej.

Uczestnikom czynnym zdalnym przysługują certyfikaty udziału czynnego wyłącznie w formie cyfrowej.

Uczestnik biernym przysługują wyłącznie zaświadczenia o udziale biernym w formie cyfrowej.

Opłat za uczestnictwo dokonuje się w formie przelewu!

Opłaty za uczestnictwo w Konferencji należy dokonać do 8 czerwca 2022 roku!

Nieopłacone uczestnictwo, o ile nie jest uczestnictwem darmowym, zostanie odrzucone!

Dane do przelewu:

IBAN: PL19 1240 2685 1111 0000 3656 3195.
Kod BIC: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: [Imię i Nazwisko uczestnika] SKNPP Themis Doktryny

Właściciel konta:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce

Uwaga !

Należy przesłać na adres sknppthemis@uph.edu.pl potwierdzenie przelewu w celu weryfikacji zgłoszenia!

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

Organizator w razie odwołania Konferencji zobowiązuje się do zwrotu zapłaconych Opłat Konferencyjnych.

Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Prawa “Themis”, działające przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez naszą stronę na Facebook-u, lub na adres e-mail: sknppthemis@uph.edu.pl


Źródło:  https://fb.me/e/2v5JVVkOM

Aktualizacja:  2022-05-16 11:26:17