Ogólnopolska konferencja naukowa online "Praca"


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Czy etos pracy – jeden z ważniejszych elementów determinujących jakość i poświęcenie  jej wykonywania – jest wciąż respektowany? Czym jest praca dla człowieka współczesnego? Czym była niegdyś? czy można odnaleźć przyjemność w wykonywanej pracy? Czy pracujemy, aby żyć, czy żyjemy, by pracować? Jak postrzega pracę społeczeństwo? Jak zmienia się rynek pracy? Jakie zmiany zaszły w wyniku pandemii Covid-19? A w jaki sposób pokazywana jest praca w tekstach kultury? Tyle jest pytań,  na które warto by było naukowo porozmawiać. Dlatego organizatorzy konferencji proponują badawczy namysł m.in. (choć nie tylko) nad:

·          praca w kulturze (literatura, film, serial, komiks etc.);

·          etos pracy;

·          koncepcje pracy i współpracy;

·          etyka pracy;

·          kodeks pracy;

·          praca dawniej i dziś;

·          środowisko pracy;

·          praca twórcza;

·          bezrobocie, poszukiwanie pracy;

·          społeczny i jednostkowy wymiar podejmowanej pracy;

·          psychologia;

·          media i media społecznościowe;

·          praca jako pasja;

·          ekonomia;

·          praca a rodzina;

·          przemiany obyczajowe i ich wpływ na kwestie pracy;

·          praca jako przywilej; zawody prestiżowe;

·          kariera, ścieżki kariery;

·          zawody wymarłe i zawody przyszłości;

·          zjawiska patologiczne – dyskryminacje, mobbing, ageizm na rynku pracy;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres prac.eekonferencja@gmail.com mija 14 lipca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Źródło:  http://pracaeekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-06-08 12:46:27