Ogólnopolska konferencja naukowa online „Zmiany, przemiany, transformacje”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Powiada się, że zmiany są dobre… Czy na pewno? Czy aby wszystkie? Zawsze? Jak wpływa na jednostkę, społeczność, zbiorowość wydarzenie, które przeobraża dotychczasową rzeczywistość? W jaki sposób postrzegane są zmiany technologiczne, cywilizacyjne przez różne pokolenia? A co z polityką? Edukacją? Albo wejściem w związek małżeński czy rodzicielstwem? Tyle pytań i tak wiele koncepcji. Organizatorzy konferencji proponują więc naukowy namysł m.in. nad takimi kwestiami, jak:

·          kulturowe obrazy i koncepcje zmian (film, serial, literatura, komiks, gry wideo etc.);

·          wymiar jednostkowy – historyczny i współczesny;

·          przemiany polityczne;

·          przemiany społeczne;

·          rodzicielstwo, relacje uczuciowe etc.;

·          pedagogika;

·          psychologia;

·          socjologia;

·          zwyczaje i nawyki a zmiany;

·          żałoba, trauma;

·          emigracja;

·          zamiany cywilizacyjne;

·          komunikacja, media, social media;

·          cielesność i tożsamość;

·          dorastanie, dojrzewanie;

·          moda;

·          ekonomia

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres zmiany.ekonferencja@gmail.com mija 15 lipca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://zmianaekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-06-08 12:51:28