Życie - podróż w jakim kierunku?


MINIONA -

Konferencja zdalna - internetowa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Podejmuje zagadnienie w szerokim kontekście, w wielu aspektach. Konferencja ma charakter otwarty, mogą w niej wziąć udział pracownicy naukowi, dydaktycy, studenci i osoby zainteresowane, a nie związane z życiem akademickim. Konferencja odbędzie się w systemie zdalnym. Każdy uczestnik po zgłoszeniu się (przesłaniu karty zgłoszenia) otrzyma stosowny link, by w dniu konferencji mógł się połączyć z organizatorem. Każdy uczestnik konferencji otrzymuje certyfikat wraz z programem konferencji. Czas wystąpienia na konferencji jest uzależniony od ilości zgłoszeń, jednak przewidujemy, że będzie on mieścił się w granicach od 10-20 minut. Każdy uczestnik konferencji może do 30 dniu (licząc od daty konferencji} przesłać drogą mailową tekst do publikacji, która jest zazwyczaj wydawana o tematyce poruszanej na konferencji. Jest to monografia, ukazująca się w ciągu kilku dni po złożeniu tekstów o czym wyżej była mowa. Zapraszamy każdego komu tego rodzaju tematyka jest bliska. Zapewniamy miłą, rodzinną atmosferę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Początek konferencji o godz. 9:00.


Źródło:  http://www.pedkat.pl

Aktualizacja:  2022-07-11 18:34:39