Ogólnopolska konferencja naukowa online „Kłamstwa”


MINIONA -

Online

Wiele mówi się o tym, że istniejemy w rzeczywistości zafałszowanej/ zafałszowywanej, że kłamstwo – jednostkowe czy systemowe – stało się desygnatem naszej cywilizacji. Kryzysy rodzą teorie spiskowe, podejrzliwość wobec władzy, nieufność systemową. Nieautentyczność wpisuje się również w dyskursy medialne, a social media identyfikowane są z zakłamaną, wyretuszowaną rzeczywistością. Gdzie kryje się zatem prawda, a gdzie obecne jest kłamstwo? Rzec przy tym trzeba, że choć kłamstwa bez wątpienia są negatywnym przejawem istnienia ludzkości, to bez nich pewne zdarzenia, mechanizmy, zajścia czy relacje nie byłyby możliwe (białe kłamstwa, randkowe niedomówienia, kłamstwa z litości). Właśnie dlatego organizatorzy konferencji proponują np. refleksję nad następującymi zagadnieniami - nie wykluczając też innych ujęć:

·          kultura i kłamstwo/ kultura kłamstwa – film, serial, literatura, sztuki plastyczne, komiks, gry wideo, muzyka;

·          mistyfikacje, tuszowania, utajnienie;

·          filozofia;

·          polityka, wojna, szpiegostwo etc.;

·          propaganda;

·          psychologia;

·          tożsamość;

·          socjologia;

·          śledztwa i zbrodnie;

·          oszustwa;

·          podróbki;

·          media, social media;

·          fake news;

·          akademickie mistyfikacje;

·          falsyfikaty i falsyfikacja;

·          kłamstwa i mity założycielskie/fundatorskie;

·          białe kłamstwa’

·          jednostka, rodzina, społeczeństwo;

·          sport;

·          życie na pokaz vs życie faktyczne.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres klam.ekonferencja@gmail.com mija 31 sierpnia 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”(w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://klamekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-08-29