Ogólnopolska konferencja naukowa online „Paradygmaty samotności”


MINIONA -

Online

Wiele współczesnych wydarzeń, pęd cywilizacyjny i technologiczny postęp wzbudzają z jednej strony poczucie ogromnej wspólnoty i specyficznego „kurczenia się” świata. Z drugiej, istnieje – jak dowodzą badania – obszar pustki, dotykającej jednostek, społeczności, wspólnot, rodzin, grup etnicznych, mniejszościowych etc.… Na pytanie, czym  jest samotność, izolacja, wykluczenie, doświadczenie alienacji jest być może wiele odpowiedzi, a sama tematyka może być szersza niż się zdaje. Właśnie dlatego organizatorzy konferencji proponują np. refleksję nad następującymi zagadnieniami -nie wykluczając też innych ujęć:

·         samotność, izolacja w kulturze – film, serial, literatura, sztuki plastyczne, komiks, gry wideo i in.;

·         media, social media, cyberprzestrzeń;

·         choroba a izolacja;

·         doświadczenie pandemii COVID-19;

·         wykluczenie społeczne;

·         wykluczenie ekonomiczne;

·         samotność jako wybór;

·         izolacja przymusowa (np. uwięzienie, niewola, porwanie, izolacja o podłożu chorobowym);

·         relacje i więzi międzyludzkie, rodzina, samotne rodzicielstwo, sieroctwo;

·         grupy zawodowe;

·         kastowość;

·         wiktymizacja (np. mobbing, doświadczenia przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej);

·         psychologia;

·         socjologia;

·         religia;

·         doświadczenia żałoby, utraty etc.;

·         społeczny ostracyzm;

·         samotność liderów, celebrytów, sław i gwiazd;

·         krajobrazy samotności, przestrzenie opuszczenia, przestrzenie widmowe, miasta/ wioski widma.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres parsam.ekonferencja@gmail.com mija 5 września 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”(w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:


Źródło:  https://parsamekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-08-07 22:27:04