Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych


MINIONA -

Szczecin

Z początkiem roku 2021 Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (STRONA INTERNETOWA ODDZIAŁU dostępna przez link na stronie https://ptpk.org/oddzialy.html) rozpoczął cykl spotkań pod tytułem Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych. Jest to próba nawiązania do tradycji nauczania poza placówkami oświatowymi. W zakresie merytorycznym mieszczą się m.in. zagadnienia z zakresu anatomii prawidłowej i anatomii patologicznej w odniesieniu do technik obrazowania ciała ludzkiego, morfometrii (w szczególności osteometrii), anatomii porównawczej zwierząt i weterynarii z implikacjami dla medycyny ludzkiej oraz historii medycyny i biologii. Spotkania te, o zasięgu ogólnopolskim, odbywają się w ustalonych terminach w trybie stacjonarnym lub on-line. W roku 2022 odbyły się prelekcje na temat mózgu, przepony i ucha przygotowane przez reprezantantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Planowane są kolejne m.in. o nadnerczach, stawie kolanowym i zębach.

Uprzejmie proszę osoby zainteresowane współpracą w zakresie merytorycznym lub organizacyjnym o kontakt pod adresem poczty elektronicznej emes@e-post.pl. Treści wykładów będą dotyczyły doświadczeń prelegentów oraz wyników przeglądów literatury krajowej i zagranicznej - ze zwróceniem uwagi na znaczenie ułatwiania odbioru prac o niskim stopniu recepcji w Polsce (m.in. prac pisanych w językach słowackim, czeskim, litewskim, węgierskim, duńskim, norweskim, rumuńskim, hiszpańskim i portugalskim oraz tzw. szarej literatury - polskiej i zagranicznej) - przedstawianych po krytycznej analizie i dyskutowanych przez uczestników spotkań. Planowane są spotkania naukowe o charakterze popularyzatorskim, konferencje oraz warsztaty naukowo-dydaktyczne.

Z pozdrowieniami

dr n. med. Michał Skoczylas

prezes Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

https://ptpk.org


Źródło:  https://ptpk.org/oddzialy.html

Aktualizacja:  2022-10-07