Ogólnopolska konferencja naukowa „Turystyka. Podróże. Aktywności”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Istotnym składnikiem życia są podróże, które od zawsze obecne w kulturze, stanowią nierozerwalnie jej ważny składnik. Współczesny, zwłaszcza teraźniejszy, wciąż postpandemiczny świat, otworzył się na wszelkiego rodzaju przejawy podróżowania, turystyki, zwiedzania, globtroterstwa, wypraw w wymiarze osobistym, doświadczalnym i podmiotowym oraz metaforycznym i filozoficznym. Tematyka turystyki i podróży może odnosić się także do figury oswajania nieznanego, aklimatyzowania się w nowej przestrzeni i przemierzania jej w poszukiwaniu nowych miejsc. Służyć też może rozważeniu trudnej sytuacji emigrantów i uchodźców. Być metaforą dorastania czy rozwijania się w kontekście psychologicznym. Rosnąca lista przewodników, indywidualnych i grupowych wypraw, zmiany sposobu życia i doświadczania dowodzą potrzeby bliższego przyjrzenia się zjawisku podróży, turystyki, przemieszczania się czy wędrówki. Dlatego organizatorów interesować będą tematy dotyczące m.in.:

·          podróże a kultura;

·          podróże a religia (pielgrzymowanie);

·          podróże a literatura i literatura faktu;

·          travelbryci i travelbrytyzm;

·          turystyka i postturystyka: globtroterstwo, karawaning, robinsonada

·          podróż jako metafora, prefiguracja;

·          słynne wyprawy; historia podboju nieznanych terytoriów; odkrycia;

·          sławni podróżnicy;

·          listy, pamiątki, zapiski/relacje z podróży;

·          lokalność, globalność, glokalność;

·          szlaki turystyczne;

·          turystyka zrównoważona;

·          turystyka kulturowa (tanatoturystyka);

·          podróże dawniej i współcześnie;

·          psychologia a podróż;

·          podróże do przestrzeni i miejsc wykluczonych, izolowanych;

·          polityka i podróże;

·          alienacja i lęk w przestrzeni obcej;

·          podróżowanie w przestrzeniach wirtualnych;

·          podróże kulinarne;

·          mapy, przewodniki, spacerowniki etc.;

·          migrowanie;

·          obecność figury podróży w dyskursach filozoficznych, socjologicznych i teoretycznoliterac­kich;

·          sporty.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres podroz.konferencja@gmail.com mija 8 grudnia 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.
  • dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku), dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)


Źródło:  http://podrozekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-11-27