New Horizons of the Mediterranean Space. Transforming Borders in a Post-Territorial World.


MINIONA -

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest debata badaczy i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: dlaczego musimy konstruować symboliczne i materialne granice w coraz bardziej postterytorialnym świecie? Data konferencji: 20 stycznia 2023 r.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 20 grudnia 2022 r. Zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/XjsCThG5C5Dd8ph2A lub na adres e-mail sekretarza konferencji: malgorzata.fijal@doctoral.uj.edu.pl.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej projektu:https://dg-med.project.uj.edu.pl/international-conference oraz https://www.facebook.com/events/508897627754416/?ref=newsfeed


Źródło:  https://dg-med.project.uj.edu.pl/international-conference

Aktualizacja:  2022-10-18 18:19:26