XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”


MINIONA -

Lublin/online

Wierzymy, że XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

• obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

• obszar nauk przyrodniczych,

• obszar nauk ścisłych,

• obszar nauk technicznych,

• obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,

• obszar nauk humanistycznych,

• obszar nauk społecznych,

• obszar sztuki.

II tura rejestracji trwa do 19 stycznia 2023 roku. 

Po więcej informacji zapraszamy na www.konferencja-tygiel.pl


Źródło:  https://konferencja-tygiel.pl/

Aktualizacja:  2022-11-03