Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii


MINIONA -

AMW Rewita
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencje naukowe organizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej to już wieloletnia tradycja. Motywację do ich organizacji stanowi fakt, iż spotykają się one z pozytywną oceną uczestniczących w nich przedstawicieli środowisk akademickich i praktyków, stanowiąc forum prezentacji aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania nauk społecznych oraz logistyki, a także wymiany poglądów i opinii - na płaszczyźnie naukowej, w tym zakresie.   

Siódma Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”obejmuje zagadnienia, które będą analizowane w ramach czterech paneli:

-        panel I: ekonomia, bezpieczeństwo, prawo

-        panel II: transport, spedycja i logistyka

-        panel III: nowoczesna inżynieria

-        panel IV: ekonomia, finanse, zarządzanie


Źródło:  https://www.uth.edu.pl/aktualnosci/konferencja-w-zakopanem-2023-zaproszenie

Aktualizacja:  2022-11-07 13:43:29