Współpraca transgraniczna w XXI wieku


MINIONA -

Poznań

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współpraca transgraniczna w XXI wieku”, organizowanej przez Stowarzyszenie Naukowe Doktorantów i Studentów wraz z Kongresem Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbędzie się w dniu 14 stycznia 2023 roku w formie zdalnej na platformie MS Teams. 

Tematyka konferencji obejmuje problematykę współczesnych wyzwań geopolitycznych, gospodarczych i społecznych, w zakresie zagadnień takich jak:
przyszłość sojuszy i porozumień międzynarodowych
-współpraca międzynarodowa w realizacji celów ekologicznych
-międzynarodowa ochrona praw człowieka
-działalność globalnych korporacji
-ruchy migracyjne i tworzenie się ponadnarodowych społeczeństw i społeczności
-konflikty zbrojne w XXI w.
-status Polski wobec konfliktów zbrojnych
-dążenia niepodległościowe mniejszości narodowych
-Polska w sojuszach międzynarodowych
-współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa
-terroryzm (polityczny, kryminalny, indywidualny, zbiorowy,
zjawisko radykalizacji)
-wojna hybrydowa (działanie konwencjonalne, nieregularne, cybernetyczne, terroryzm i przestępczość)
-znaczenie gospodarki w kształtowaniu relacji międzypaństwowych 

Podana tematyka jest jednak tylko przykładową, zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych propozycji.Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, socjologii, politologii, prawa, oraz cybernetyki społecznej.Ostateczny podział konferencji na panele uzależniony będzie od tematyki nadesłanych referatów. Przewidujemy udział w konferencji w następujących formach: wygłoszenie referatu online, przesłanie referatu w formie video, udział bierny.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do dnia 6 stycznia 2023 roku, poprzez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/46zTVQ7zCHKZs7bRA 

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi:
- 120 złotych dla uczestników czynnych
- 40 złotych dla uczestników biernych
W przypadku wygłoszenia referatu przez dwie bądź więcej osób opłata konferencyjna za drugą i każdą kolejną osobę wynosi 80 zł. Zarówno uczestnicy czynni, jak i bierni otrzymają certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w wydarzeniu.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: kontakt@sndis.pl; lub wiadomość na Facebooku: www.facebook.com/Stowarzyszenie.SNDiS 


Źródło:  https://sndis.pl/wspolpraca-transgraniczna-w-xxi-wieku

Aktualizacja:  2022-11-16 16:24:10