XIX Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne Polskiego Towarzystwa Entomologicznego


MINIONA -

Ośrodek Jeleniewo „Głazowisko”
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Jak się zgłosić? Zapraszamy do wypełnienia formularza Google:
https://forms.gle/h7EEYLEWDT4CbHvh9

Sympozjum odbędzie się w posiadającym duże walory przyrodnicze Suwalskim Parku Krajobrazowym i jego najbliższych okolicach. Obszar SKP posiada zróżnicowane siedliska, stwarzając warunki dla występowania wielu gatunków ważek. Mimo tego dostępnych jest bardzo mało danych dotyczących występowania ich na tym terenie.

Sympozjum zostanie podzielone na części (1) terenową, podczas której wspólnie będziemy obserwować ważki oraz (2) naukową pozwalającej przedstawić uczestnikom wyniki ich prac.

W przeciwieństwie do kilku ostatnich lat w tym roku termin sympozjum przypada na pierwszy tydzień lipca. Powoduje to, że czwartek i piątek są normalnymi dniami pracy, co powinno być brane pod uwagę przy planowaniu wyjazdu.

W niniejszym komunikacie przedstawiamy informacje wstępne i podajemy link do ankiety ważnej do dnia 31.01.2023 r. przez którą można się zarejestrować. Szczegóły organizacyjne ustalimy po określeniu liczby osób zainteresowanych udziałem w sympozjum – i tylko do nich będą kierowane następne komunikaty. 


Źródło:  https://odonata.pl/komunikaty.html

Aktualizacja:  2022-11-17