Akademia Psychologii Sądowej


MINIONA -

Zoom
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w Akademii Psychologii Sądowej!

KIEDY?

Akademia odbędzie się weekend (piątek, sobota, niedziela) 20-22 stycznia 2023 roku.Internetowy format Akademii prowadzonej za pośrednictwem platformy Zoom sprawia, że jest ona idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących na pełen etat w tygodniu.

DLACZEGO WARTO?

➤ Poznasz standardy metodologiczne diagnozy psychologicznej warunkujące wydawanie poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym opinii sądowo-psychologicznych.
➤ Opanujesz wybrane konstrukty psychologiczne (osobowość, motywacja oraz inteligencja) stanowiące kluczowe elementy diagnozy psychologicznej.
➤ Dowiesz się jak w praktyce działa opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach karnych, cywilnych i opiekuńczych. 
➤ Zrozumiesz na czym w praktyce polega tzw. profilowanie – czyli typowanie sylwetki nieznanego sprawcy.

WYSOCE PRKTYCZNY PROGRAM?

Pierwsza część Akademii obejmuje syntetyczny wykład problemów dotyczących diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Druga część ma charakter warsztatowy i obejmuje analizę przypadków (case studies), w których zasięga się dowodu z opinii psychologicznej. Będzie ona realizowana przez biegłe psycholog opiniujące na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

PIĄTEK (18.00 - 21.15)

(1) Psychologia sądowa – kwestie terminologiczne i aktualne problemy. Zadania dla psychologów w postępowaniu karnym i cywilnym. Kryteria oceny z opinii psychologicznej. 
(2) Diagnoza psychologiczna – standardy metodologiczne. Specyfika diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Relacja organ procesowy – biegli: problemy praktyczne.

SOBOTA (10.00 - 15.30)

(3) Osobowość i motywacja – podstawowe konstrukty psychologiczne w diagnozie sądowo-psychologicznej. 
(4) Inteligencja jako przedmiot diagnozy psychologicznej. Funkcje poznawcze w diagnozie sądowo-psychologicznej 
(5) Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach karnych – case study

NIEDZIELA (10.00-15.30)

(6) Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – case study
(7) Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach cywilnych – case study
(8.) Profilowanie sylwetki psychologicznej nieznanego sprawcy – case study

MATERIAŁY DO NAUKI WŁASNEJ

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów do samodzielnej nauki psychologii sądowej także po zakończeniu Akademii.

PROWADZĄCE

 Ewa Habzda-Siwek – doktor nauk prawnych, psycholog i kryminolog. Ukończyła aplikację sędziowską. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspertka z zakresu zagadnień z pogranicza psychologii i prawa, psychologii sądowej, sprawców przestępstw oraz tematyki nieletnich i przestępczości z użyciem przemocy. Autorka monografii pt. „Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym” oraz współredaktorka naukowa książki pt. „Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką”. 

Karolina Dukała – doktor psychologii, psycholog sądowy. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Wykonawczyni licznych międzynarodowych grantów i ekspertka z zakresu psychologii zeznań świadków, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skuteczności przesłuchań i metod wykrywania kłamstwa.  

Ewa Wach – psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej, biegła Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Posiada rekomendacje dla biegłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach karnych i cywilnych. Specjalizuje się w praktycznej problematyce świadków, sprawców, samobójstw i profilowania. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji w tym zakresie. Występowała na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym w 11 konferencjach EAPL (Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa). 

Agnieszka Haś – doktor psychologii, biegła Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W ramach Instytuty opracowuje opinie psychologiczne w sprawach cywilnych, karnych i opiekuńczych. Co roku bierze udział w konferencjach European Conference on Psychology and Law, konferencjach International Association of Forensic Mental Health Services oraz zjazdach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest wykładowcą Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych Instytutu, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DLA KOGO?

Akademia jest szkoleniem nastawionym na rozwój praktycznych kompetencji praktykujących prawników (adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów), psychologów, psychiatrów oraz osób zatrudnionym w wymiarze sprawiedliwości. Do udziału zapraszamy także ambitnych studentów prawa i psychologii oraz kierunków pokrewnych.
CERTYFIKAT

Wszystkie nasze szkolenia, w tym Akademia, są oficjalnie certyfikowane.Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.Certyfikat zawiera nazwisko prowadzących szkolenie oraz ilość odbytych godzin szkoleniowych (16) i może zostać użyty w celu realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego. 

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w Akademii to 699 PLN (w tym VAT).Koszt udziału z rabatem early-bird (obowiązuje tylko w razie rejestracji i uiszczenia opłaty do godz. 23.59 dnia 11 stycznia 2023) to tylko 499 PLN (w tym VAT)Link do e-płatności (BLIK, Przelewy24, karta): https://buy.stripe.com/eVaeUUfjqg9a2tyg12

PROSTA REJESTRACJA

Więcej informacji o rejestracji na szkolenie:

https://www.cfasofficial.com/pl/szkolenia-weekendowe/akademia-psychologii-sadowej-january-2023


Po dokonaniu zgłoszenia przez znajdujący się na stronie formularz, automatycznie otrzymają Państwo odpowiedź o wpłynięciu danych do systemu.Uwaga: radzimy nie zwlekać z rejestracją. Ze względu na charakter kursu, liczba miejsc jest ograniczona.Ostateczny termin zapisów: 16 stycznia 2023. 

PYTANIA?

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki Akademii, pani Margarity Tomala na adres tomala@cfasofficial.com

Do zobaczenia online!


Źródło:  https://www.cfasofficial.com/pl/szkolenia-weekendowe/akademia-psychologii-sadowej-january-2023

Aktualizacja:  2022-12-06