Ogólnopolska konferencja naukowa „Groza, makabra, zgroza– historia, konteksty, dyskursy”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Groza stanowi użyteczne narzędzie kulturowego oglądu i analizy zjawisk – czy to o charakterze artystycznym, czy naukowym. Problematyka ta ściśle wiąże się z doświadczeniami traumatogennymi, funkcjonując też w obszarze choćby historycznym. Ale pojmowanie grozy odbywa się równocześnie w oparciu o mechanizmy kulturowe, które tym samym podporządkowują wrażenia określonym typom działań, zdarzeń, etc. Rozmaite będą zatem interpretacje grozy oraz makabry, jej funkcje, sposób oddziaływania, metody jej przedstawiania oraz reprezentacje w ujęciach rozmaitych dyskursów. Według organizatorów konferencji zastanowić się warto nad rozległością oraz źródłami grozy, makabry, przerażenia i terroru. Zapraszamy zatem do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami, jak:

·         groza, przerażenie, makabra w kulturze i popkulturze (literatura, serial, film, komiks, gry wideo etc.);

·         groza teraźniejszości;

·         kultura makabry;

•          groza i makabra a nowe media i social media;

•          historyczne aspekty i wymiary grozy, ujęcia makabry, rozumienie terroru;

•          groza życia społecznego;

•          jednostki i zbiorowości wobec makabry i grozy;

•          antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy;

•          psychologia grozy, emocje etc.;

•          groza cywilizacji – groza natury;

•          groza wojenna;

•          lęki apokaliptyczne;

•          filozofia i konteksty religijne;

•          obcość, inność, monstrualność – wyobrażenia, przekonania, osądy, imaginaria;

•          zagrożenia współczesności;

•          terror postnowoczesności – nowe technologie, social media, terror medialny;

•          władza i groza;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres gim.ekonferencja@gmail.com mija 23 stycznia 2023 roku.  Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Źródło:  http:// kontekstygrozy.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-12-07 18:44:48