Ogólnopolska konferencja naukowa Małżeństwo. „Paradygmaty związków i relacji”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Małżeństwo, relacja romantyczna, partnerstwo, związek dwóch osób – to uniwersalny temat, obecny od zawsze, zarówno w ujęciu historycznym, społecznym, obyczajowym, psychologicznym, socjologicznym, lecz i prawnym, religijnym, pojawiający się w literaturze, filmie, sztukach plastycznych, muzyce. Jest przedmiotem rozważań naukowych, lecz również zupełnie osobistych, jednostkowych  przeżyć i światopoglądów. To czasem relacja idealna, czasem wymagająca pracy, a niekiedy sytuacja wrażliwa, o nachyleniu patologicznym, rzutująca i na osoby pozostające w relacji, i na te, które stoją z boku lub są tej relacji owocem. Ile małżeństw, związków, relacji, tyle punktów widzenia, kwestii wartych analizy etc. Wychodząc z założenia, że jest to problematyka skomplikowana, wieloaspektowa, chcielibyśmy podjąć dyskusję, zastanowić się naukowo czy badawczo w formie konferencyjnej. Dlatego organizatorzy proponują namysł nad takimi choćby problemami:

·          małżeństwo, relacja, związek w ujęciu kulturowym;

·          wytwory sztuki, twórczość – literatura, teatr, film, serial, komiks, sztuki plastyczne, muzyka etc.;

·          psychologia;

·          socjologia;

·          obyczajowość – od historii do współczesności;

·          związki partnerskie;

·          prawo;

·          media, media społecznościowe, social media;

·          najsłynniejsze małżeństwa; relacje celebryckie etc.;

·          małżeństwo/ partnerstwo/ związek a rodzicielstwo;

·          związki toksyczne, patologiczne, przemoc etc.;

·          religia;

·          wyobrażenia a realia;

·          śluby, wesela, uroczystości;

·          małżeństwo – wyzwanie czy wspólnota;

·          rozwód, rozstanie etc.;

·          wielożeństwo;

·          związki pozamałżeńskie, związki zakazane, kontrowersyjne;

·          wdowieństwo;

·          krytyka i aprobata;

·          relacje rodzinne;

·          przemysł ślubny;

·          ekonomia;

·          małżeństwo w kulturach świata;

·          zwyczaje i obyczaje; folklor;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres zne.ekonferencja@gmail.com mija 15 stycznia 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

numer telefonu oraz korespondencyjny 


Źródło:  http://malzenstwokonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-12-07 18:48:38