Ogólnopolska konferencja naukowa „Mężczyźni, panowie, dżentelmeni – dyskursy, konteksty kulturowo-historyczne, obyczajowość”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

„Mężczyzna”, „męskość”, współcześnie pojmowane są w bardzo szerokim spektrum, mając do zaoferowania o wiele więcej niż tylko konotacje związane np. z przypisanymi rolami społecznymi, zestereotypizowanymi modelami zachować etc., co zdecydowanie skłania do wnikliwych studiów i analiz. Mówimy tutaj zarówno nachyleniu socjologicznym, psychologicznym, medycznym,  kulturoznawczym, ale i obyczajowym, a także językoznawczym, kulturowym, a również i tym w literaturze, sztuce filmowej itd.  Niezależnie od perspektywy badawczej organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

·          męskość w kulturze (literatura, film, serial itd.);

·          definicje męskości;

·          męskość dawniej i współcześnie;

·          męskość i mężczyźni w języku; 

·          stereotypy i archetypy;

·          presje społeczne i kulturowe;

·          dyskursy dyskryminacji, marginalizacji, przemocy;

·          męskość kontrowersyjna;

·          cielesność; tożsamość, seksualność;

·          mężczyźni w religiach i mitologiach;

·          mężczyzna w reklamie;

·          znani mężczyźni: władcy; artyści; odkrywcy itd.;

·          męskość a kobiecość; 

·          mężczyzna a środowisko rodzinne, ojcostwo; 

·          mężczyźni w przestrzeni zawodowej;

·          polityka;

·          wychowanie;

·          patriarchat;

·          męskie zdrowie; 

·          moda męska;

·          media, social media.

Organizatorzy są otwarci na wieloaspektowe podejście do proponowanych zagadnień. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres gcm.konferencja@gmail.com mija 9 stycznia 2023 r. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Opłata konferencyjna wynosi 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://gcmkonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-12-07 18:53:30