Ogólnopolska konferencja naukowa „Piękno – dyskursy kulturowe, społeczne, historyczne”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

„Piękno” to pojęcie o wielu znaczeniach, wpisujące się w najróżniejsze konteksty, stanowiące przedmiot wielu dyskusji i dyskursów z rozmaitych dziedzin. Pojawia się w sferze codzienności, w sztuce, w modzie, architekturze, przedmiotach codziennego użytku etc., a choć niezwykle często odnosi się do fizyczności, ale i ma wymiary także pozaestetyczne, choćby odnosząc się do walorów charakteru albo do urody słowa pisanego czy mówionego. Wskazując na taką wieloaspektową kwestię funkcjonowania tego pojęcia/ określenia/ wskaźnika wartości, chcielibyśmy podjąć dyskusję, zastanowić się naukowo czy badawczo w formie konferencyjnej. Dlatego organizatorzy proponują namysł nad takimi choćby problemami:

·         kulturowe przedstawienia piękna (literatura, teatr, sztuki plastyczne, film, serial, komiks, gry wideo etc.);

·         kanony piękna – od historii do współczesności;

·         religie i mitologie;

·         miejsca: krajobrazy, architektura, projektowanie wnętrz;

·         społeczeństwo i obyczaj;

·         kult urody – ciało, wiek, stylizacja;

·         media, social media;

·         fotografia;

·         reklama;

·         pielęgnacja urody – od starożytności do współczesności świat filmu i mody;

·         konkursy piękności;

·         piękno a brzydota;

·         moda;

·         kontrowersje, skandale;

·         piękno w słowie pisanym i mówionym – od tradycji po współczesność;

·         przyroda.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres paks.ekonferencja@gmail.com mija 15 stycznia 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Źródło:  http://pieknoekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-12-07 18:56:48