Ogólnopolska konferencja naukowa „Opowiedziane na nowo”


MINIONA -

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Studenckie Koło Badaczy Popkultury Trickster zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Opowiedziane na nowo, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20–21 stycznia 2023 r.

 

Chociaż retellingi, a więc powtórnie opowiadane historie, nie są nowym zjawiskiem (już w starożytności zmieniano i przekształcano przekazywane ustnie mity), od kilku lat możemy zaobserwować popkulturową modę na ponowne wykorzystywanie znanych schematów, wątków, legend, baśni i uniwersów. Twórcy oraz fani tekstów kultury nie stronią od intertekstualnych, przewrotnych gier z tradycją. Utrwalone w powszechnej świadomości motywy współcześnie są jednak używane do zupełnie innych celów. Osadzanie rozpoznawalnych historii w nowych kontekstach to okazja do wnikliwej analizy i polemiki z wartościami, jakie niesie ze sobą tradycyjna opowieść. Do krytyki społeczno-kulturowej, zakwestionowania kanonu lub przedstawienia jego alternatywnej wersji. 

Zgodnie z przekonaniem, że „lubimy to, co już znamy”, chcemy bliżej przyjrzeć się zjawisku retellingów, obecnych w niemal wszystkich gatunkach i mediach, oraz zrozumieć ich fenomen. Interesuje nas, co współcześni twórcy wnoszą do ugruntowanych już historii. Są to między innymi: strategie, jakie przy tym wykorzystują, zmiany dokonywane w strukturze i narracji klasycznych wątków oraz proponowane alternatywy. 

Ponieważ retelling jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników nauki reprezentujących dziedziny takie jak: literaturoznawstwo, antropologia, kulturoznawstwo, etnologia, socjologia, filmoznawstwo, psychologia, marketing.  

 

Proponowane zagadnienia:

- renarracja vs retelling vs rewriting 

- intertekstualność w popkulturze

- adaptacja, ekranizacja, lokalizacja

- historia alternatywna

- rewriting w twórczości internetowej, jak copypasty czy memy

- baśnie, mity i legendy w komiksie, filmie i serialu

- zjawisko anty-baśni

- odniesienia do tradycji gatunkowej we współczesnych dziełach

- renarracje w tekstach kultury dla dzieci i młodzieży i ich dydaktyczny wymiar

- feministyczne retellingi baśni, mitów i innych klasycznych historii

- renarracje przeznaczone dla dorosłych odbiorców

- fanfiction jako retelling, gatunki fanfiction, których sednem jest retelling: alternative universe, alternative ending, fix it, choose your own adventure

- przypadki rozbieżności kanonu i fanonu i ich recepcja

- relacje autora, fanów i dzieła poza tekstem i ich implikacje dla kanonu

- retcony, ich przyczyny i sposoby wykonania

 

Podstawowe informacje:

- Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

- Ostateczny termin nadsyłania abstraktów: 8 stycznia 2023 r.

- Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod poniższym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjyrobDMuNHEDV8mKaURTQfLW1PMzsavhk2xkqepYHcxqKsA/viewform

- Opłata konferencyjna: brak

- Język konferencji: polski

- Kontakt: skn.trickster@gmail.com

Z wyrazami szacunku 

Komitet Organizacyjny 

Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury „Trickster”


Aktualizacja:  2022-12-09