Akademia Metodologiczna 2023


MINIONA -

Instytut Kultury Europejskiej UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy studentki i studentów, doktorantki i doktorantów, do udziału w drugiej edycji Akademii Metodologicznej. Organizatorami dwudniowej konferencji  są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Koło Naukowe Psychologii Polityki.

Celem Akademii Metodologicznej jest zwrócenie uwagi młodych badaczy na znaczenie warsztatu metodologicznego w prowadzeniu badań naukowych. Do czynnego udziału w Akademii przygotują Was pre-warsztaty metodologiczne, organizowane na naszym Wydziale. Ukoronowaniem pracy nad badaniem będzie prezentacja projektów podczas dwudniowej konferencji naukowej, która odbędzie się 30-31 marca 2023 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Na pierwszy dzień konferencji zostały przewidziane bloki wykładowe i warsztatowe o zróżnicowanych tematach. Drugiego dnia odbędą się prezentacje projektów w ramach sesji plenarnych.

Zapisy: do 15 lutego 2023 r.

Opłata konferencyjna: 120 zł (dane do przelewu otrzymacie po przyjęciu zgłoszenia)


Źródło:  https://wnpid.amu.edu.pl/strona-glowna/kalendarz-wydarzen/wydarzenia/akademia-metodologiczna-2023

Aktualizacja:  2022-12-22 12:34:14