Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna "Szkoła wobec wyzwań współczesności"


MINIONA -

Placówka Oświatowa „Jonatan”
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej pt. „Szkoła wobec wyzwań współczesności”. Jej celem jest refleksja na temat funkcjonowania współczesnej szkoły, a także dyskusja o koncepcji zmian oraz związanych z tym oczekiwaniach. Do wygłoszenia referatu na temat aktualnych zagadnień dotyczących szeroko rozumianej szkoły, a także wyzwań, przed którymi ona stoi zapraszamy osoby bezpośrednio bądź pośrednio związane ze szkołą: naukowców, nauczycieli i rodziców, a także wszystkich zainteresowanych przyszłością edukacji.  

Godz. 9.00-13.00. Część I -  teoretyczne rozważania na temat szkoły

Godz. 14.00-18.00. Część II – sesja online oraz równolegle zajęcia warsztatowe

Czas wystąpienia: do 15 minut

Język konferencji: polski

Możliwość uczestnictwa czynnego bądź biernego.

Uczestnictwo w formie stacjonarnej lub online (link do spotkania zostanie przesłany na podany adres email.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla czynnych uczestników konferencji przygotowane zostaną imienne certyfikaty poświadczające zaprezentowanie wystąpienia. Ponadto zapewniamy materiały konferencyjne, egzemplarz monografii wydanej po konferencji oraz wyżywienie (bufet kawowy, obiad). Uczestnicy bierni otrzymają zaświadczenia o udziale w wydarzeniu.

Strona konferencji: https://konferencjajonatan.pl

Kontakt: p.zebrok@jonatan.pl 


Źródło:  https://konferencjajonatan.pl

Aktualizacja:  2023-02-27