Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pn. „COGITO cz. VII”


MINIONA -

platforma e-learning
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ważne informacje konferencja on-line:

·        Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie http://www.konferencjenaukowe.online/ lub formularz zgłoszeniowy dostępny w plikach do pobrania;

·        Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem platformy e-learning zamieszczonej na stronie: http://www.konferencjenaukowe.online/;

·        Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do przesłania wystąpienia w formie video-prezentacji lub prezentacji w formie tekstowej (zapisanej w pdf) do dnia 07.02.2023 r.;

·        Prezentacje uczestników konferencji zostaną zamieszczone na platformie e-learning do dnia 08.02.2023 r.;

·        W dniu 08.02.2023 r. zostanie przesłany harmonogram konferencji z uwzględnieniem wszystkich wystąpień zamieszczonych na platformie e-learning.

 

Rejestracja na platformę e-learning:

·        Zakładka "e-learning" na stronie głównej http://www.konferencjenaukowe.online/

·        "Moje kursy", pozycja:  "Rejestracja"

 

Przebieg Konferencji:

1.     Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do zapoznania się z zamieszczonymi wystąpieniami w formie tekstowej oraz video-prezentacji na platformie e-learning w dniach 09-10.02.2023 r.;

2.     Uczestnicy konferencji zobligowani są do zapoznania się z wybranymi przez siebie video-prezentacjami oraz prezentacjami w formie tekstowej;

3.     Każdy z uczestników konferencji ma możliwość zadawania pytań poprzez adres e-mail: rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com lub poprzez czat dostępny na platformie. Udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania jest obligatoryjne dla każdego uczestnika konferencji;

4.     Po zweryfikowaniu ukończenia konferencji zostanie wystawiony certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji;

5.     W dniu 11.02.2023 r. uczestnicy konferencji otrzymają oficjalne pismo o ukończeniu konferencji;

6.     Przesłanie materiałów konferencyjnych nastąpi 13-14.02.2023 r.

 

Ważne terminy:

·        Termin przyjmowanie zgłoszeń mija 03.02.2023r.

·        Termin nadsyłania abstraktów mija 09.02.2023 r.

·        Termin nadsyłania opłaty konferencyjnej mija 09.02.2023 r.

·        Termin nadsyłania artykułów mija 15.02.2023 r.

 

 

Zgłoszenia należy wysłać poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres  e-mail: rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com lub poprzez stronę internetową.

 Opłaty:

·        Udział w konferencji wraz z publikacją artykułu 279,00 PLN

·        Udział w konferencji bez publikacji artykułu 149,00 PLN

·        Publikacja artykułu bez udziału w konferencji 209,00 PLN

·        Przedstawienie dodatkowej prezentacji podczas konferencji 50,00 PLN

 

Opłata obejmuje:

·        Zaprezentowanie tematu badań na platformie szkoleniowej (on-line).

·        Materiały konferencyjne oraz ich wysyłkę (harmonogram, certyfikat, faktura, upominki).

·        Wydanie oraz wysyłkę publikacji (dla osób publikujących artykuł)

·        Wydanie książki abstraktów.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. Czesław Nowak - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Małgorzata Bogusz - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Jarosław Mikołajczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

Dr inż. Piotr Prus - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Dr inż. Paweł Dziekański - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno -Społeczny

Dr Monika Wojcieszak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno - Społeczny

Dr inż. Anna Sieczko - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr inż. Anna Justyna Parzonko - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr Barbara Kiełbasa - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo -Ekonomiczny

Dr Anna Janicka - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo -Ekonomiczny

Dr Anna Zalewska - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr Monika Gałczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Barbara Kiełbasa - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo - Ekonomiczny

Dr Anna Janicka - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo -Ekonomiczny

Dr Paweł Kraciński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Mgr Anna Maria Bach (Dobosiewicz) - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu

Mgr Marcin Kożuchowski - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Mgr Ewelina Litwa - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu

Mgr Natalia Skierkowska-Kruszyńska - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Weronika Topka - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Małgorzata Kwiatkowska - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Eliza Oleksy - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Lek. Monika Prylińska - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Paulina Kasperska-Dębowska - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr n. med. Katarzyna Pawłowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii

Mgr Michał Mrozek - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Mgr Magdalena Słowik - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

Mgr Damian Jasiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Artykuły należy nadsyłać na adres e-mail: kontakt@konferencjenaukowe.online lub rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com

 

Przesłane artykuły zostaną opublikowane w lutym/marcu 2023 r., w formie monografii pokonferencyjnej, pt. "POSZERZAMY HORYZONTY"  

 

Opłata dla osób, które nie nadeślą artykułów i nie zaprezentują wystąpienia nie ulega zmianie.

 

 Piotr Rachwał

Konferencje Naukowe

ul. Gen. Leopolda Okulickiego 51D/20

31-637 Kraków

Telefon: + 48 530-952-481

E-mail: rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com

www.konferencjenaukowe.com.pl

NIP: 573-271-51-36, REGON: 365643034

Nr rachunku: ING BANK ŚLĄSKI 81 1050 1445 1000 0092 3243 4531


Źródło:  https://konferencjenaukowe.com.pl/

Aktualizacja:  2022-12-29 10:19:07