Gatunki w kulturze. Reguły – realizacje – recepcje


MINIONA -

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Michaił Bachtin stwierdził, że „nadajemy naszym myślom różnorodne formy gatunkowe, nie podejrzewając nawet ich funkcjonowania”. Zapraszamy do udziału w naszej konferencji osoby, które mają podejrzenia, a niekiedy nawet pewność, że gatunki istnieją i są istotne.

Celem konferencji jest uwzględnienie punktów widzenia różnych dyscyplin naukowych. Czekamy na propozycje referatów, dotyczących wybranych aspektów szeroko pojmowanej genologii, zarówno teoretycznych, jak i materiałowych ujęć wybranego zagadnienia, gatunków realizowanych i tworzonych w dowolnie wybranych typach przekazów oraz ich odbioru. Interesuje nas nie tylko tzw. kultura wysoka, ale i popularna oraz alternatywna, a także bezpośrednie i zapośredniczone medialnie komunikowanie (się).

Obrady są planowane po polsku i angielsku. Prosimy o zgłaszanie w wybranym języku tematów wystąpień i przesłanie krótkich abstraktów (do 200 słów) do 28 lutego 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zastrzegamy sobie prawo wyboru nadesłanych propozycji. Informację w sprawie przyjęcia lub odrzucenia referatu prześlemy do Państwa najpóźniej do 10 marca 2023 r.

Opłata konferencyjna w wysokości 400 zł pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, bankietu (12.05.), barku kawowego i publikacji pozytywnie zrecenzowanych tekstów. Planujemy monografię, udostępnioną w otwartym dostępie internetowym oraz – opcjonalnie, w zależności od funduszy – publikację drukowaną. Serdecznie zapraszamy Państwa na ciekawe spotkanie w miłej atmosferze i pięknym mieście. Zwyczajowa lekka dawka olsztyńskiego ekscentryzmu jest gwarantowana. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym gatunkiwkulturze2023@gmail.com.

Z szacunkiem i sympatią

Komitet naukowo-organizacyjny:

Daria Bruszewska-Przytuła

Monika Cichmińska

Anna Krawczyk-Łaskarzewska

Alina Naruszewicz-Duchlińska

Piotr Przytuła


Źródło:  https://www.facebook.com/serialeolsztyn

Aktualizacja:  2023-01-08 16:00:24