Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aktion Zamość (1942-1943)


MINIONA -

Atrium Akademii Zamojskiej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydarzenie skupiać się będzie na analizie historyczno – politycznej działań i akcji zbrojnych prowadzonych przez Niemcy w czasie II wojny światowej w stosunku do ludności Zamojszczyzny, określanych mianem „Aktion Zamość (1942-1943)”, jak również na analizie oddziaływania ww. wydarzeń historycznych na rozwój postaw i procesów społecznych oraz na poziom tożsamości narodowej Polaków. Przesłanką uzasadniającą ukierunkowanie działań konferencyjno – naukowych na tego rodzaju problematykę jest przypadająca, na lata 2022-2023, 80 rocznica działań wysiedleńczych i pacyfikacyjnych przeprowadzanych w stosunku do ludności cywilnej Zamojszczyzny.


Aktualizacja:  2023-01-26