Ogólnopolska konferencja naukowa „Dzieciństwo”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Współczesny świat skłania się ku przewartościowaniom i transformacjom wielu pojęć czy zjawisk. Taka predylekcja wiąże się nierzadko z rewizjonistycznym spojrzeniem na pewne kwestie, w tym także te, które z pozoru wydają się oczywiste i nieulegające wątpliwości. Warto zadać sobie jednak pytanie, jaką kategorią jest wobec tego „dzieciństwo”, jak postrzega się je w pryzmacie nowych narzędzi naukowych, a przede wszystkim rzeczywistości, która ulega dynamicznym przeobrażeniom. W jaki sposób ujmowane więc będzie dzieciństwo w wymiarze kulturowym, historycznym, społecznym itd.? Organizatorzy konferencji Dzieciństwo zapraszają do zastanowienia się nad różnymi aspektami czy ujęciami:

·         dzieciństwo jako temat kulturowy i artystyczny (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, komiks, gry, muzyka);

·         definicje i ujęcia dzieciństwa w naukach humanistycznych;

·         dzieciństwo a nostalgia i pamięć;

·         nowe technologie a dziecko;

·         media i media społecznościowe;

·         twórczość dla dzieci;

·         biografistyka;

·         pedagogika;

·         koncepcje i modele wychowania;

·         psychologia;

·         religie i mitologie;

·         historyczny i współczesny obraz dziecka oraz dzieciństwa;

·         wyzwania wychowawcze;

·         dzieciństwo a niepełnosprawność;

·         dzieciństwo a choroba;

·         sieroctwo;

·         rodziny dysfunkcyjne;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dziec.ekonferencja@gmail.com mija 9 lutego 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację.


Źródło:  http://dziecekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-02-02