Ogólnopolska konferencja naukowa „Katastrofa, tragedia, trauma”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wszelkiego rodzaju kataklizmy, katastrofy, epidemie, tragedie wstrząsały społecznościami w całych dziejach ludzkości. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób w obecnej świadomości funkcjonuje kwestia doświadczania klęsk czy nieszczęść, warto byłoby popatrzeć na to z nieco poszerzonej perspektywy rozmaitych dziedzin, a więc ujęć historycznych, socjologicznych, psychologicznych, antropologicznych, literaturoznawczych, filozoficznych, kulturowych etc. Przy tym pamiętać trzeba, że wydarzenie traumatyczne dezintegruje osobowość człowieka, a ze znajomego obrazu rzeczywistości tworzy obraz wypaczony, wrogi, którego symbole zmieniają swoje znaczenie i siłę wyrazu. Organizatorzy zapraszają zatem do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

·         katastrofy w kulturze i sztuce (literatura, sztuki plastyczne, film, komiks, serial, gry wideo etc.);

·         kryzys (w) historii; relacje historyczne;

·         cywilizacja a katastrofa; kryzys cywilizacji;

·         społeczne wymiary katastrof, tragedii, traumy;

·         aspekty psychologiczne;

·         aspekty socjologiczne;

·         ekonomia wobec wydarzeń o charakterze katastroficznym;

·         media i social media wobec katastrof, tragedii, przepracowania traumy;

·         traumy jednostkowe i zbiorowe;

·         definicje traumy;

·         epidemie, pandemie, zarazy;

·         trauma historyczna;

·         katastrofy naturalne i wypadki;

·          traumatogenność zbrodni i wiktymologia; przemoc;

·         utrata, śmierć, żałoba, cierpienie;

·         dyskursy religijne i filozoficzne;

·         katastrofy ekologiczne;

·         kryzysy władzy;

·         konflikty zbrojne.

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ktt.konferencja@gmail.com mija 19 lutego 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN


Źródło:  http://kttkonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-01-13 17:40:52