Ogólnopolska konferencja naukowa "Polityka"


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Polityka jest dążeniem do udziału we władzy, wywieraniem wpływu między państwami, lub w obrębie państwa – grupami – tworzącymi państwo. Polityka stanowi swoistego rodzaju sztukę gry dyplomatycznej, propagandowej i wojskowej. To także stwarzanie społecznych i ekonomicznych warunków egzystencjalnych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb państwa i zbiorowości. Z tego względu organizatorzy konferencji Polityka zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

·         polityka w perspektywie kulturowej;

·         polityka a realizacje kultury (film, serial, literatura, gry wideo, komiksy etc.);

·         political fiction;

·         polityka w mediach – media tradycyjne i social media; dziennikarstwo polityczne

·         kampanie wyborcze, wybory,  kreowanie wizerunku, polityczne skandale;

·         polityka a kryzysy;

·         historia i polityka;

·         geopolityka;

·         spory polityczne;

·         słynni politycy – historia i współczesność;

·         konflikty zbrojne, działania wywiadowcze etc.;

·         reżimy, tyranie, przewroty, rewolucje, junty wojskowe;

·         dyplomacja;

·         propaganda;

·         kobiety w polityce;

·         ikony polityki, biografie polityków.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres polit.konferencja@gmail.com mija 7 lutego 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację


Źródło:  http://politykakonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-01-13 17:44:54