Ogólnopolska konferencja naukowa „Wyobraźnia, twórczość, kreacja”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wyobraźnia, kreatywność i ekspresja są bez wątpienia cechami wyróżniającymi zarówno jednostki, jak i reprezentowane przez nie aktywności lub inicjowane zjawiska. W czasach dawniejszych postrzegano je wszelako w odmienny od współczesnego sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcje twórczości – w różnym tego pojęcia znaczeniu. Inne były narzędzia, za pomocą których realizować i wyrażać można było siebie, poglądy, eksponować dokonania twórcze. Lecz zdolność do tworzenia postrzegana jest jako ogromny walor i wnikliwie obserwowana, także w wymiarze naukowym. Ekspresja i kreatywność bez wątpienia idą w parze również z nowoczesnymi trendami i ujawniają się w rozmaitych dziedzin ludzkiej aktywności. Dlatego organizatorzy konferencji sugerują (choć zachęcają tu do kierowania się własnym potencjałem kreatywnym oraz twórczym) do namysłu nad m.in. następującą problematyką:

·         twórcy w kulturze;

·         stereotypy kulturowe twórców;

·         twórczość oraz wyobraźnia w kulturze i popkulturze (sztuki piękne, literatura, film, serial, komiks, muzyka, gry wideo, moda);

·         prawo autorskie;

·         twórcy jako bohaterowie;

·         twórczość a komercja;

·         twórcy znani; twórcy kontrowersyjni; biografie i autobiografie twórców;

·         twórczość prekursorska;

·         twórczość i psychologia;

·         tożsamość twórcza; płeć a twórczość;

·         wyobrażeniowość i ekspresja artystyczna, potencjał twórczy;

·         twórczość oraz imaginacja dziecięcia;

·         filozofia a twórczość;

·         estetyka, moda;

·         media i media społecznościowe jako narzędzia kreacji (selfies, autokreacja, celebrytyzm, kreacja wizerunku, wizerunek sceniczny; fake news etc.);

·         AI a twórczość;

·         marketing, reklama etc.;

·         terapia i resocjalizacja;

·         ograniczenia twórczości;

·         wyobraźnia a zmysły;

·         wyobraźnia, kreacja a technologie i cywilizacja;

·         polityka i władza, propaganda;

·         twórczość a religie i mitologie;

·         wyobraźnia a codzienność;

·         imaginacja a symulacja.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dtw.ekonferencja@gmail.com mija 19 lutego 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację 


Źródło:  http://wikkonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-01-13 17:48:27